เกร็ดความรู้

บันได 10 ขั้น วิธีสร้างตัว จากคนจนสู่การเป็นคนรวย รู้จักคิด รู้จักออม ลงทุนและหารายได้เพิ่มหลายๆ ทาง

ขั้นที่ 1 เลิ กอยู่อย่ างสบายแล้วออกไปตามหาความลำบ ากซะบ้าง

หลายคนคิดว่าการทำงานสบายเป็นเรื่องแสนสุขแต่จริงๆ แล้ว คนรวยจะคิดว่าความท้าทายในการทำงานทั้งหลายต่างหากคือความสุข!

การทำสิ่งใหม่ๆ ในสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความเสี่ ยง แต่ความเสี่ ยงเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยให้เราสร้างความร่ำรวย

และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมลองก้าวออกจากโ ซ น ปลอดภั ย

แล้วมองหาทุกความเป็นไปได้ อาจจะต้องลำบ ากเล็กน้อยถ้าคุณอย ากร่ำรวย

ขั้นที่ 2 สร้างรายได้เพิ่มและคุ มกำเนิ ดรายจ่าย

คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน

‘สินทรัพย์’ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเอง และคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้

หลายคนเลือกใช้รถเก่าไม่ซื้อของใหม่แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้อได้ก็ตาม

จำไว้เลยว่าถ้ามีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มตาม นั่นคือคุณถังแตก!

ขั้นที่ 3 อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเพราะเชื่ อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่เหล่าคนรวยจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็น

เจ้าของ‘ตำแหน่งงาน’ พวกเขาเป็นเจ้าของบันไดที่เหล่าคนอย ากรวย

ทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่ เ ต้ า อยู่ คนรวยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคนมาทำงานเพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 4 เลือกเป็นมิตรให้ถูกคน

คนอย ากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนๆ กัน

ถ้าคุณอย ากหารายได้เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตัวเอง

จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า “ถ้าอย ากเป็นคนรวย ก็ต้องคิดแบบคนรวย”

ขั้นที่ 5 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ

การทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ ของการทำงาน

แต่เป็นการพัฒนาทักษะที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคนรวย เช่น การเป็นพนักงานขายเพื่อให้เข้าใจโลกของการค้า

ขั้นที่ 6 สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนรวยนั้น พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำรวยให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้

แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของมากเท่าไหร่เงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น

ให้ความสำคัญกับการประหยัด,การเก็บออมและการลงทุนในเงินที่เราหามาได้จะดีกว่า

ขั้นที่ 7 เน้นการหารายได้มากกว่าการเก็บออม

การหารายได้นั้นทำให้เกิดทั้งคู่หลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุนก็เพียงพอ

แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเราต้องหารายได้ให้มากขึ้น

คนรวยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่ม ถ้าอย ากรวยจริงๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้เพิ่ม

ไม่ใช่แค่การเก็บออมหรือลงทุนเท่านั้น

ขั้นที่ 8 อารมณ์ ศั ต รูตั ว ฉ ก าจ ของการลงทุน

คนรวยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผลการลงทุนนั้นคือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้อของ แ พ ง

และขายของถูกและอารมณ์ทำให้ธุรกิจล้ มเ ห ล ว ดังนั้นทิ้งอารมณ์ไปซะแล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 9 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

คนรวยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้เป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลย

แต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธี และลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย

ลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกรึเปล่า ลองถามตัวเองว่าคุณทำได้แค่นี้หรือทำได้มากกว่านี้

ขั้นที่ 10 กระจายงานสร้างหนทางรวย

การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ทำให้คุณรวย คุณไม่สามารถรวยได้เพียงลำพั ง

คุณต้องอาศัยการกระจายงานตั้งแต่การจ้างคนภายนอกมาทำงานไปจนถึงการลงทุน

ยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญ

“ถ้าคุณอย ากเป็นคนรวยจงคิดแบบคนรวย และทำเหมือนที่คนรวยทำ” ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนิชีวิตของตัวเองดูนะคะ

 

ขอบคุณ : o h m p i a n g