เกร็ดความรู้

5 เทคนิค ออมแบบขั้นบันได เงินเพิ่มช่วยวางแผนการใช้จ่ายได้ ทุกๆ คนทำได้.

ใครที่เก็บเงินอยู่ แต่เงินเท่าเดิมไม่มีวี่แววที่จะเพิ่มขึ้นเลย เพราะต้องนำไปใช้จ่าย กับเรื่องที่ไม่จำเป็น

หรือมีเหตุการณ์ที่ต้องนำเงินไปใช้จ่าย ในช่วงเวลาที่ฉุ กเ ฉิ น ทำให้เงิน ที่กำลังเก็บ หายลงไปไม่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย

ถ้างั้นมาใช้วิธีการออม แบบขั้นบันไดกันดีกว่า ทำได้ไม่ย ากเพียง 5 ขั้น

ขั้นที่ 1 ลงทุ นหาร ายได้เสริม

ออมเงินใส่กระปุกอย่างเดียว มันคงไม่พอ เพราะฉะนั้นควรมีการออมเงิน สำหรับการลงทุ น

เพื่อจะสามารถนำไปใช้ลงทุ นสร้างร ายได้เสริม

ขั้นที่ 2 ออมก่อนใช้ แบ่งสัดส่วน

ได้เงินเดือนมา นำเงินส่วนหนึ่งไปออมก่อน ตามสัดส่วนที่วางแผนไว้ เช่นออม 20 % ของร ายได้ แล้วเหลือส่วนค่าใช้จ่ายประจำวันไว้

วางแผนให้ครบ และอย่าลืมออมเงินสำหรับใช้ ฉุ ก เ ฉิ นและออมเงินเพื่อลงทุ นด้วย

ขั้นที่ 3 โบกมือลาพฤติกร ร มขัดขวางการออมของคุณ

เช่นใช้เงินเกินตัว กินหรูอยู่แพง ไม่ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ไม่รู้จักเก็บเงิน เหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกร ร มที่ขั ด ขวางการออมทั้งนั้น

มองตัวเองให้ดีว่า ตัวเอง มีพฤติกร ร มแบบนี้ไหม หากมีให้เลิ ก เพราะนี่แหละ มันคือใบเบิกทางสู่การออมเงินที่ประสบความสำเร็จ

ขั้นที่ 4 ข ย า ย เป้าหมายให้ใหญ่ และกว้างขึ้น

นั่นเพราะการมีแร งบันดาลใจที่ดี ในการทำสิ่งต่าง ๆ ล้วนเกิ ดขึ้นมาจากการตั้งเป้า และเป้าหมายในการออมเงินก็สำคัญ

ในเบื้องต้นอาจ จะออมเงินให้ได้ตามที่ตั้งไว้ก่อน พอทำสำเร็จ จากนั้นอาจจะเพิ่มจำนวน การออมให้มากขึ้น

ขั้นที่ 5 อย่าหยุดพัฒนา

เพราะควรมีการพัฒนาหาความรู้ อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ เมื่อมีอุปสรรคให้รีบหาทางแก้ไข เมื่อเราท้อ ต้องไม่ถอย

ต้องหาทางออกสนุกกับมันอยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถไปต่อได้

ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจซะอย่าง ต้องประสบความสำเร็จได้แน่ๆ

อย่าพย าย ามมีอนาคต

บนความยึดติดกับอดีต

เพราะจะได้แต่ปัจจุบันอันสับสน..

 

ขอบคุณ : n c b