เกร็ดความรู้

คิดและวางแผ่นการเงินของคุณดีแล้วหรือยัง ถ้าอายุ 30 ยังไม่มีอะไรที่มั่นคง ควรคิด 7 เรื่องนี้ได้แล้ว

ทุกวันนี้ เราจะมาคิดแค่หวังพึ่งแต่คนอื่นไม่ได้แล้วนะ โดยเฉพาะเรื่องของเงินทอง ที่เราต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่าย

ถ้าอย่างนั้นวันนี้ เราจะพามาสร้างตัว เพื่อให้มีเงินเก็บ ใช้จ่ายเมื่อแ ก่ตัวไป มีอะไรบ้างนั้น มาดู!

1. รู้จักบริหารความเสี่ ยงให้เป็น

การที่มีสติมันช่วยให้เราผ่านทุกปัญหาได้ง่าย เรากำลังจะกล่าวถึง เรื่องของความเสี่ ยงต่าง ๆ

ที่มันอาจเกิ ดขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะโส ด มีครอบครัวก็ตามนะ ความเสี่ ยงที่ควรพิจารณา มี 3 อย่าง ต่อไปนี้

ด้านทรัพย์สิน

เพราะถ้าเราหยุดทำงาน มีความพร้อมรึยังถ้ายังไม่มีเงินฉุ กเฉิ น เราจะอยู่ยังไงล่ะ!

ด้านในการดำเนินชีวิต

ถ้าวันหนึ่งเพื่อน ๆ ขับรถแล้วเกิดอุ บั ติ เห ตุ มีประกั นภั ยรถยนต์มั้ย แล้วจะซื้อมั้ย ถ้าซื้อจะเอาแบบไหนดีนะ?

ด้านชีวิตของเรา

ถ้าเมื่อไหร่เราเจ็ บป่ วยหรือเกิ ดเห ตุไม่คาดคิดขึ้นมา ครอบครัวจะต้องลำบ าก

เพราะข าดกำลังสำคัญใช่มั้ย คำตอบคือใช่ ก็ลองบริหารความเสี่ ยง เช่น การซื้ อประกั น

2. รู้ตัวเองว่ามีอะไรมากกว่ากัน “ทรัพย์สิน” หรือ “หนี้สิน”

หากรายจ่ายสูงพอ ๆ กับรายรับ อย่างแรกเลยที่ควรใส่ใจ คือ ลิ สต์รายการ ของทรัพย์สินนั้น เทียบกับหนี้สินที่มี

เราต้องเริ่มกลับมา วางการเงินตัวเองได้แล้ว เช่น สะสมทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิดร ายได้ อย่างพวกหุ้ น กองทุ นไรงิ้

3. มีเงินสำรอง 6 เดือน อย่างต่ำ

มันจะช่วยให้เราสามารถ รับมือกับปัญหาด้านการเงินต่างๆ ได้ดี

โดยไม่ต้องยืมใคร หากคิดจะกู้ ก็อาจจะทำให้เรากลับ เข้าไปอยู่ในวงจรหนี้ อีกครั้ง

4. ปลดห นี้ให้หมดไวๆ

ยิ่งเร็วเราก็สามารถนำเงินไป ทำอย่างอื่นได้มากขึ้น ถ้าไม่แน่ใจว่าจะปลดหนี้อย่างไร

จงดูว่าเรามีหนี้ทั้งหมดกี่ร าย และเท่าไหร่อัตรา ด อ ก เบี้ ยแค่ไหน

ต่อไปก็ให้จัดลำดับหนี้ ให้หนี้ที่มีอัตร า ด อ กเบี้ ยสูง อยู่บน ต่อไปก็ทยอยปลดห นี้ไป

5. สร้างงบ การเงิน

แม้หาเงินได้มาก หากบริหารเงินไม่ดีพอ เงินที่ได้มา ก็คงหมดไปง่ายๆ นั่นแหละ

ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่เพื่อนๆ ต้องให้ความสนใจ คือ การสร้างงบรายจ่าย

6. ศึกษาเรื่องภ า ษี

ร ายได้มากก็ต้องจ่ายภ า ษี มาก สิ่งที่เพื่อน ๆ ควรศึกษาคือที่เกี่ยวข้องกับภ า ษี

ไม่ว่าจะเป็นการล ดหย่ อ น หรือการละเว้นต่างๆ ว่ามันทำอย่างไรได้บ้าง

7. วางแผนเกษียณ คิดไว้บ้างหรือยัง

หากเราแ ก่ต้องแ ก่แบบมีเงินสิ มันจะดูเท่ เพราะอย ากให้วางแผนเกษี ยณกันไว ๆ

เพื่อผลประโยชน์ของเราเองทั้งนั้น เปลี่ยนตัวเองด้วยการเรียนรู้ให้มาก

เพื่อความฉลาดมากขึ้น อย่ าไปโท ษคนอื่นจากปัญหาที่เกิ ดขึ้น

“ยิ้มให้เยอะๆ รักตัวเองให้มากๆ

อย่าปล่อยให้ เรื่องเล็กน้อย

มาทำล าย ความสุข ของเราได้..”

 

ขอบคุณ : a o m m o n e y