เคล็ดลับ 7 ข้อ คนคิดบวกเป็น ไม่ว่าต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสร รค ทางความคิดของตนเอง

คุณสามารถดึงเอาพลั งของการคิดบวกมาใช้ช่วยสร้างสิ่งที่ปรารถนาได้ ด้วยการพูดสิ่งที่ทำให้ตนเองรู้สึกดี เป็นประจำทุกวัน

7 ประโยคที่คุณควรหัดนำมาใช้ เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคทางความคิดของตนเอง

1. จงเชื่ อว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉลียวฉลาด

ประโยคนี้จะช่วยให้คุณโฟกัสที่ความสามารถของตนเอง พูดให้กำลังใจตนเอง

เช่น “เราทำได้” หรือ “เราพัฒนาการมาไกลมากๆ” แทนที่จะไปนึกถึงแต่ว่าเราอยู่ห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่

2. จงคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิ ดขึ้น

เราสามารถเปลี่ยนมุมมองต่อโลกได้ ประโยคนี้จะช่วยให้คุณเปิดโอกาสให้กับผลลัพธ์ที่ดีและคาดไม่ถึง

และคุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่เกิ ดขึ้นในทางบวกมากกว่าความผิ ดหวัง

3. จงเชื่ อว่าคุณมีคุณค่า

ทัศนคติและมุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด

คุณจะเลิ กใส่ใจกับสิ่งที่ข าดหาย และตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่ได้

4. จงให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน

แน่นอนว่าคนที่โฟกัสแต่กับผลลัพธ์จะต้องอยู่กับความหวั่ นวิ ต ก ตร าบใดที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์

แค่เปลี่ยนมาลองวิธีใหม่เท่านั้นเอง จงสนุกสนานไปกับการค้นหากระบวนการทำงานที่ดีที่สุดเข้าไว้

และอย่าเอาแต่แขวนความสุขไว้บนความคาดหวังและผลลัพธ์เท่านั้นล่ะ

5. จงเชื่ อว่าคุณยังมีโอกาสอยู่เสมอ

ความ เ ค รี ย ด และความกลั วมักจะจำกัดจินตนาการของเราไว้ ทำให้ไม่อาจเห็นภาพอนาคตที่สวยงาม และก้าวหน้ากว่าเดิม

แต่ถ้าเราเชื่ อในการมองเห็นของตัวเอง ดวงตาของเราจะเปิดกว้าง สู่วิธีแก้ปัญหาและความคิดใหม่ๆ

6. หากรู้สึกท้อแท้ บอกตัวเองไว้ว่า “มันไม่เป็นไร เริ่มใหม่สิ”

ความรู้สึกท้อแท้ สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้

ดังนั้น เราควรยอมรับมันดีกว่า แทนที่จะหลี กเลี่ ยงหรือโท ษตัวเอง เปลี่ยนความผิ ดหวัง

ให้กลายเป็นความรู้สึกที่ดี เพราะมันจะ ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณรู้สึกว่า ‘พอเสี ยที’ และลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในที่สุด

7. จงเชื่ อว่าคุณมีวิสั ยทัศน์กว้างไกล

สิ่งสำคัญคือการ รั ก ษ า วิสั ยทัศน์ของตัวเองให้กว้างไกลเข้าไว้ แต่ก็ต้องยอมรับในจุดที่คุณยืนอยู่ ณ ปัจจุบันด้วย

จำไว้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของเราได้ตลอดเวลา

หากแต่สามารถควบคุมความคิด ของตัวเองได้ การ รั ก ษ า ทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้น จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เหมาะกับคุณมากที่สุด “ทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามวิธีที่คุณใช้มองมันเสมอ”

 

ขอบคุณ : s u m r e j