เกร็ดความรู้

หากิน หาใช้ รู้เก็บ ทำทุกเดือนก็ไม่เห็นวี่แววจะรวย จนผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว “เรามีวิธีดีๆ มาบอกจร้าา แม้จะเกิ ดวิ ก ฤ ติก็ไม่หวั่น”

“หาเยอะก็แล้ว แบ่งเก็บแบ่งใช้ก็แล้ว ทำไมมันไม่รว ยซักทีเว้ อยย” เพื่อนสาวอีกนางนั่งบ่นหัวยุ่ง

“แล้วเธอแบ่งเก็บยังไง” “ได้เงินมาชั้นก็แบ่งเก็บเรื่ อยๆ นะ มากบ้างน้อยบ้าง เดือนละสี่ห้าพันบ้าง

เดือนไหนได้เยอะหน่อย ก็เป็นหมื่น เก็บมา 4-5 ปีแล้ว เพิ่งได้ไม่กี่แส นเอง” “ชั้นก็ว่าชั้นขยันนะ อะไรได้เงินก็ทำหมด

ไม่เคยหมิ่นเงินน้อย ได้มาก็แบ่งเก็บออมก่อน ที่เหลือก็ใช้จ่ายประหยัด

ไม่สุ่รุ่ยสุร่าย ไม่เ ปย์ผู้ชายเหมือนพวกเทอหรอก” “เชื่ อแล้วจ้า สิ่งที่ทำก็เข้าทำนอง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้

เป็นตัวอย่ างที่ดีเลยละ แต่ไอ้ที่ว่าเ ปย์ผู้ชาย ไม่ใช่ชั้นแน่นอนจ้ะ ต้องนู่น” พูดพร้อมเหลื อบมอง 55+

“แหม ลุกไมได้เลยนะ ลุกปุ๊ บโดนนิ น ท าปั๊ บ” คนที่โดน แ ข ว ะ เดินกลับมาได้ยินพอดี

“หรือไม่จริง”

“เคยจริง” อ้อมแอ้มตอบ 55+ “เข้าเรื่องๆ เงินออมเธอ เก็บไว้ที่ไหน ยังไงบ้าง” “ก็เปิดบัญชีออมทรั พย์แยกไว้เลย ได้มาก็โอนเก็บเข้าบัญชีนี้อะ”

“พุทโธ ธัมโม สังโ ฆ เตอะสู อิน้อยเจ้า เก็บจะอิ้มันตึงบ่รวย” โอย เด็กน้อย เก็บแบบนี้มันจะรวยได้ไง

“ฝากออมทรั พย์ ดอกเบี้ยไม่ 1% มันจะรวยได้ไงเล่า อย่ าหาทำเด้อสู”

“เธอเก่งหาเงิน เก่งเก็บเงิน และเก่งใช้เงิน ทุกอย่ างดีหมดแล้ว

แต่เธอต้องเก่ง ต่อยอดเงินเก็บด้วยมันถึงจะรวย” “ต้องเอาเงินออมไปลงทุน ให้เงินต่อเงิน” “ไม่เอาอะ ชั้นกลั วข าดทุน”

“นี่เธอ ชั้นก็เคยเป็นแบบเธอมาก่อน กลัวไปหมดแต่ถ้าเธอทำความเข้าใจ และเข้าใจอย่ างแท้จริง

เธอจะไม่กลั วแน่นอน เชื่อชั้น ชั้นเคยเป็นแบบนี้มาก่อน”

สิ่งที่เคยเปิดใจนางมาก่อน ว่าทำไมถึงต้องลงทุน บริหารเงินเก็บอย่ างไร ให้ง อกเงย

“เงินฝากออมทรัพย์ที่เธอเก็บอยู่ ที่จริงก็เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง

เพียงแต่ว่าความเสี่ ยงต่ำมาก เมื่อความเสี่ ยงต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำไปด้วย”

“ชั้นไปศึกษาเพิ่มเติมมา เกี่ยวกับการลงทุน ไปเจ อพีระมิ ดการลงทุน” คนส่วนใหญ่ก็จะกองกันอยู่ตรงฐาน

เพราะความเสี่ ยงต่ำ เงินต้นครบไม่หายแต่ผลตอบแทนก็ต่ำไปด้วย ไม่รวยซักที ถึงจะรวยก็ใช้เวลานาน”

“แต่ถ้าเธอเปิดใจ ลองทำความเข้าใจ ในวันที่เข้าใจเธอก็จะขยับการลงทุน

ไปยังสินทรั พย์ที่เสี่ ยงมากขึ้น บนระดับที่ตัวเราเองยอมรับความเสี่ ยงได้

และผลตอบแทนก็จะมากขึ้นด้วย เธอก็จะมีโอกาสรวยได้ง่ายขึ้นและไวขึ้น”

สรุป

– รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ดีของคนจะรวย

– แต่ต้องนำเงินเก็บไปลงทุนต่อ

– ลงทุนด้วยความเข้าใจตนเอง และสินทรั พย์ที่ไปลงทุน

การรู้จักวิธีบริหารเงินจะทำให้สุขภาพการเงินดีตามมา แม้จะเกิ ด วิก ฤ ติก็ไม่หวั่น เพราะรู้จักใช้เงินมีเก็บออมไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น..

“ถ้าไม่รู้จักเก็บ

ไม่รู้จักใช้

ชีวิตนี้หาเท่าไหร่

ก็คงไม่พอ”

 

ขอบคุณ : k h o b j a i n a s