ข้อคิด

ปัจจัยความสุขในการใช้ชีวิต ผู้มีบุญวาสนามักจะมี 3 สิ่งอยู่กับตัวเสมอ.

ถ้าในวันนี้คุณเป็นคนนึง ที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต นั่นคือคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีวาสนาดี

และผู้มีบุญวาสนา มักจะมี 3 สิ่ง อยู่กับตัวเสมอ

คนส่วนมากพย าย ามต ามหาความสุขในชีวิตมาทั้งชีวิต เก็บเงินหาเงินให้ได้มากที่สุด

พย าย ามไปเที่ยวหล า ยๆ ที่ ซื้ อของที่อย ากได้ เพื่อสน อ งความต้องการของตัวเอง

แต่ในความเป็นจริง ความสุขในชีวิต เราคงไม่ได้ต้องการ

อะไรที่มากไปกว่า การไม่เ จ็ บไม่ป่ ว ย หรือการไม่เป็นทุ ก ข์

เราควรจะโฟกัส สิ่งที่ทำให้เราเป็นสุข มากกว่าการที่จะมองหาความสุขชั่ วครู่ ชั่ วคราว

ขนาดตัวเราเองก็ไม่มีวันที่จะรู้ได้เลย ว่ามันจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่ แต่อย่ างน้อยมันก็ไม่ทำให้เราเป็นกั ง ว ลใจ

อย่ างแรก : มีข้าวให้กิน กินข้าวได้

อย่างที่สอง : มีเตียงให้นอน นอนหลับได้

อย่างที่สาม : มีเรื่องให้เราหัวเราะ หัวเราะได้

และถ้าเธอมีทั้งสามอ ย่ างแล้วเธอคือคนมีวาสนา บางคนมีข้าวปลาอาหารอยู่เต็มโต๊ะ แต่กลับกินไม่ได้

เพราะบางคน มีเตียงสวยหรู เขากลับไม่ได้นอนเลย บางคนเเม้จะอยู่ท่ามกลางเรื่องที่ สร้างเสี ยงหั วเ ร าะ

เขาก็อ ຢๅกหั วเ ร าะเหมือนใครเขา เเต่มันหัวเราะไม่ออ ก ความสุขไม่ใช่เรื่องย าก แต่หากมันย าก ไ ฉ น จึงเรียกว่าสุขล่ะ

 

ขอบคุณ : s o n g w o r l d n u l l