เกร็ดความรู้

12 สัญญาณเตือน กับในยุคเหตุการณ์ปัจจุบัน ทำไมเราควรจะต้องมีเงินเก็บ.

1 : เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวหายไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่กระเป๋าหนักมีรายจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน

2: หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี

3: หลายๆ บริษัททยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงาน

ตอกบัตรเลิ กงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย

4: ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้อเพื่อเก็ งกำไรเริ่มออกอาการชัดเจน

เนื่องจากหลายสาเหตุที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เงินเกินมากๆ คนที่ลงทุนตามกระแส

มีคนเป็นแบบนี้จำนวนมาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า

5: การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก อย่ าดีใจ เพราะ เขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น

6: ปัจจุบันโลกแห่งหุ้น พื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

7: แล้วก็หนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นหนี้สินที่ ด อ กเบี้ ยต่ำสุด ถ้า ด อ กเบี้ ย นโยบายขึ้น

เพียงหลักสตางค์ บาทสองบาท จะเกิ ดความลำบ ากต่อคนเป็นหนี้ทันที

เช่นบ้านเคยผ่อนต้น หมื่น ด อ กเบี้ ย สองหมื่นในยอดผ่อนสามหมื่น จะกลายเป็นด อ กเบี้ ยแทบทั้งหมดในทันที

8: ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวจี น ที่เคยเข้ามาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรป ช่วงนี้ก็เริ่มหายไปมากด้วยเช่นกันไม่ใช่เพราะบ้านเรา

ไม่น่าเที่ยว แต่เพราะ…ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมาก อย่ างโ รคที่ทราบกันทั้งคนที่เที่ยวและออกมาลงทุน

หายไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่า ที่เราจะควบคุมได้แล้วหละ

9 : สำหรับใครทำงานแบงค์ ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเนื่องจากระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า

10 : คนมักฟุ้ งเฟ้อ มากกว่ารายได้ที่มี ซื้อของเกินความจำเป็นใช้จ่ายเงินและกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า

ขอให้อย่ าสร้างหนี้เพิ่มเพราะ ด อ กเบี้ ย ทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิ ดวิ ก ฤ ติ จะเอาตัวไม่รอด

11 : ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักรคนโดนหุ่นยนต์ แ ย่ งทำงานกันหมดแล้ว

12 : หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัยกับ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่สร้างหนี้มากเกินไปอย่ างน้อยประเทศเรา

ก็มีดินดี มีแม่น้ำ ลำธ าร อุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกินมีใช้ ตารอยพ่อ ร.9

สำหรับข้อมู ลที่นำมาในวันนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนตื่นตระหนก กันเพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่ า นและลองหยุดคิดดูสักพัก

ลองมองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ตามหลักความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมปร าศจาก อคติว่าในยุคปัจจุบันนี้

เราจะต้องปรับตัวกันอย่ างไร และจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร ให้ไม่อดกินอดใช้ อยู่อย่ างพอเพียง

 

ชอบคุณ : e – y h a n g w a