เกร็ดความรู้

ลักษณะ 7 อย่าง ของคนที่มีบุคคลิก เหมาะเป็นเถ้าแก่ จากลูกน้องขึ้นเป็นเจ้าของกิจการ.

การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศัยทักษ ะต่างๆ และก ล้ าห าญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1. ชอบหาเงินมากกว่าชอบใช้เงิน

ถ้าชอบใช้เงินต้องไปเกิ ดเป็นลูกเถ้าแ ก่เพราะตัวเถ้าแ ก่ต้องมีนิสั ยชอบหา รู้ค่าของเงิน

ผมชอบคบคนรวย ถ้าคบผิ วเผิ น คุณจะเห็นแค่เปลือก

แต่ผมชอบคบถึงแก่น คือ คบจนรู้ว่าเขาทำงานหาเงินกันยังไง

อันนี้ถ้าเราปรับให้หาเงินตามแบบเขา เราจะรวย

2. ชอบทำอะไรแตกต่าง

ถ้าชอบทำเหมือนคนอื่น อย่าเปิดธุรกิจเลย มันเหนื่อยเปล่า เถ้าแ ก่ต้องกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ

ลูกจ้างชอบการแข่งขัน แต่เถ้าแ ก่ชอบทำสิ่งที่ไม่ต้องแข่งกับใคร

3. กล้ามองการณ์ไกล

คนส่วนใหญ่ชอบมองใกล้เพราะมันดูปลอดภั ย ลูกจ้างประจำมองผลตอบแทนสิ้นเดือน ได้เงินหลักหมื่น

ส่วนเถ้าแ ก่มองผลตอบแทนธุรกิจ มองเป็นปี เพื่อเงินหลักแสน หลักล้าน

4. พูดได้ขายของเป็น

ถ้าพูดไม่ได้และขายของไม่เป็น อย่าริเป็นเถ้าแ ก่ ยกเว้นคุณจะมีหุ้นส่วนที่ทำได้

การทำธุรกิจทุกอย่าง หนีไม่พ้ นการขาย การนำเสนอ

5. รับผิ ดชอบเงินตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย

เถ้าแ ก่ทุกคนต้องบริหารรายรับรายจ่ายได้ดี คนสมัยนี้เป็นเถ้าแ ก่ย ากเพราะใช้ชีวิตติดหนี้ตั้งแต่เริ่มทำงาน…ชีวิตหนี้

6. มีนิสั ยให้ก่อนค่อยรับ

ถ้าเป็นลูกน้อง ต้องการรับก่อนทำงาน เขามักถามว่า ฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แสดงฝีมือทำงานเลย

ส่วนเถ้าแ ก่จะบอกว่า ชิมก่อน ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

7. รู้จักใช้เครื่องทุ่นแรง

ใช้เครื่องจักร ใช้ลูกน้อง ใช้เทคโนโลยี ถ้าเป็นเถ้าแ ก่แล้วใช้แต่ตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนที่ทำงาน

คือ จาก ก ร ร ม ก รในบริษัทมาเป็น ก ร ร ม ก รอิสระ

“คนที่ทำงานหนัก

กับคน ที่ทำงานฉลาด

มีมาตรวัดความสำเร็จ

ที่แตกต่างกัน..”

 

ขอบคุณ : p o s t t o d a y