เกร็ดความรู้

เพียงเก็บเป็นประจำทุกวันๆ เงินวันละ 50 บาท แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป คุณยอมแพ้คุณทำได้.

วันนี้นั้น เราได้นำแนวคิดการออมเงิน มาเป็นแง่คิดกับทุกคนในการเก็บเงินกัน

เพียงเก็บเงินด้วยแบงค์ 50 บาท จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้

ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาทเป็นประจำทุกวัน ใน 1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250

นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บาท หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปี

จะมีเงินเก็บ 36,500 แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บาท แต่หากคุณไม่เก็บเลย

มีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอก

อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ

ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆ

ในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า

และถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาข า

ใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้คุณมั วแต่ ทำตัวเป็นจิตอ าส าเรื่องคนอื่นเขา

ไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง

หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย

คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน กี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม

ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงินนี่แหละ หลายคนมักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ

เรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์

หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย

จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเอง

ฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง

เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย า กรู้

ทุกอย่างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอ ย า กบอกก็พอ

สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผ ลต่ออนาคตของคุณได้

ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อยากมีเงินเก็บหรือไม่มี คุณกำหนดได้

“คุณจะจนก็ต่อเมื่อ คุณยอมแ พ้

สิ่งที่สำคัญคือ ย่างน้อยคุณก็ได้

ลองลงมือทำอะไร สักอย่างแล้ว..”

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h