เกร็ดความรู้

ทัศนคติ 5 อย่าง ของคนฉลาดทำงานเป็น ไม่ได้เก่งแต่รู้จักวิธีปรับตัวได้ในที่ทำงาน

1. ให้เกียรติงานที่ทำด้วยการทุ่มเททำงานอย่ างเต็มที่

อย่ าบ่นว่าไม่ชอบงาน นึกถึงกระเป๋ารถเมล์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสิ

แล้วเปรียบเทียบกับเราที่นั่งบ่นอยู่นั่นแล้วว่าเหนื่ อย ไม่สนุก

ถามว่างานหรือเปล่าที่ทำให้เราทุ กข์ จริง ๆ แล้วเราต่างหากที่ทำให้ตัวเองเป็นทุ กข์

เพราะนั่งพร่ำบ่นกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจ ถ้าใครได้ทำงานที่ชอบก็ดีไป

แต่อย่ าลืมว่างานที่ชอบก็มี ด้านที่ทำให้เราเหนื่ อยได้เหมือนกัน

สิ่งที่เราควรคิดก็คืองานคือสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่ างคุ้มค่า

อย่ า ดู ถู ก งานของตัวเอง ไม่เช่นนั้นเราก็ ดู ถู ก ตัวเองด้วย

3. ถึงจะไม่เก่งงานนี้

แต่เราก็พย าย ามเต็มที่แล้ว บ่อยครั้งที่เราได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด

ก็คิดเสี ยว่าไม่เป็นไร ทำให้เต็มที่ แต่ก่อนทำก็บอกคนที่มอบหมาย

หน่อยว่าไม่ค่อยถนัดนะ แต่จะทำเต็มที่ ผิ ด พล าดอะไรก็บอกได้

2. ใครจะว่าอะไรก็ช่าง

ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่ างนั้นก็พอแล้ว เคยได้ยินคนพูดเรื่องการติดฉลากไหม

การติดฉลากก็คือการประทับตราว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร

เพื่อให้ง่ายต่อการจัดประเภท ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าติดฉลากถูกก็ดีไป

แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดฉลากผิ ด สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่สิ่งที่เป็นตามฉลากก็เท่านั้น

4. ไม่เป็นไร ผิ ด พล าดกันได้

ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทำงานผิ ด พล าดแล้วยังจะมานั่งโท ษตัวเองให้เหนื่ อยทำไม

ให้กำลังใจตัวเองเพื่อทำงานชิ้นต่อไปดีกว่า

ยิ่งเรามั วจมกับความผิ ด พล าดเดิม ๆ เราก็จะทำงานอื่นต่อไม่ได้

สู้เอาความผิ ด พล าดมาทำให้ถูกต้องในงานชิ้นใหม่ดีกว่า

5. งานไม่ได้หนักทุกวันสักหน่อย

เดี๋ยวก็ได้พักแล้ว เวลางานล้ นมือเราอาจท้อ แต่ท้อไปงานก็ไม่เสร็จ

ลุกมาทุ่มเททำให้เสร็จ ๆ ไปดีกว่า เหนื่ อยแค่ไหนเดี๋ยวก็ได้พัก

และสิ่งที่เราต้องทำเมื่องานเยอะ คือจัดระเบียบเส้นต ๅ ย ของงานแต่ละชิ้น

เจรจาต่อรองถ้าคิดว่าจะไม่เสร็จตรงเวลา แล้วก็ค่อย ๆ ทำไปทีละงาน เดี๋ยวดีเอง

 

ขอบคุณ : c h o n b u r i p o s t