เกร็ดความรู้

วิธี สำหรับผู้หญิงใช้เงินเก่ง ให้มีเงินเหลือเก็บ เพื่อวันข้างหน้าอาจต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง รู้ไว้เป็นดีต่อเราเสมอ.

เป็นกันไหมเวลามีเงินติดตัวแล้วอย ากใช้ตลอ ด กล้าควักซื้ อของร า ค าแพ ง ๆ แบบง่ายดาย โดยเฉพาะสาวๆ

เลิ ก กลุ้ มเสี ยที แล้วมาดูกันดีกว่าว่าในภาวะที่ค่าใช้ จ่าย ยุ่ บยั่ บขนาดนี้ จะหาทางเก็บเงินอย่ างไรให้อยู่หมั ด

1. การแบ่งเงินเดือนออกเป็นส่วน ๆ ก่อน

การแบ่งเงินออ กเป็นส่วน ๆ นี้ จะช่วยให้สามารถจำกั ด งบได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ใช้เงินเก่ง

เธอแบ่งเงินเดือนที่เหลือ ภายหลังจากหักค่า ภ า ษี แล้วออ กมาบางส่วน

หลังจากนั้นก็เอาส่วนที่แบ่งออ กมานั้นแหละ แบ่งอีกให้ได้เป็น 3 ส่วน แต่ละส่วน

โ อ น เข้าบัญชี 3 บัญชี แล้วกำหนดหน้าที่อ ย่ างชัดเจน ว่าบัญชีนี้สำหรับใช้ จ่ า ยอะไรบ้าง

2. การควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ า ย เท่ากับจำนวนที่ตนกำหนดไว้

ยกตัวอย่างเช่น เธอเลือกที่จะใช้วิธีกดเงินออกมาให้ครบ 3,000 บาท

แต่ไม่ได้ใช้วิธีกดให้ได้แบงค์พันออกมา 3 ใบ แบบธรรมดา

แต่เธอ กดครั้งละ 400 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 3,000 เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาใช้

แล้วก็บังคับตัวเองให้ใช้แค่วันละ 100 เท่านั้น

ขั้นตอนนี้อาจง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งและแน่วแน่

3. คืออย่ าพกแหล่งเงิน ไว้กับตัวให้มาก

ซึ่งก็คือบัตร A T M ออกไปไหนเยอะ เอาไปเฉพาะบัตรที่ผูกกับบัญชีสำหรับใช้จ่ ายประจำวันเท่านั้น

อย่าคิดว่าไม่สำคัญ เพราะมีสาว ๆ หลายคนที่ตบะแ ต ก จากการพกบัตร A T M ไปเยอะ

แล้วสุดท้ายก็กดเพื่อเอาไปซื้ อของ S a l e จนหมด

เชื่อว่าสาว ๆ หลายคน คงมีความคิดที่จะเก็บเงินขึ้นมาบ้าง

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ตั้งใจจะเก็บเงินทุก ๆ คน สามารถฟันฝ่าอุ ป ส ร ร ค และมีเงินเก็บก้อนใหญ่ได้ในเร็ววัน

 

ขอบคุณ : s a b a i l e y