เกร็ดความรู้

6 ไอเดียหารายได้เสริมยุคเศรษฐกิจแบบทุกวันนี้ อยู่บ้านแต่การเงินไม่ทรุด ช่วยให้มีกินมีใช้.

ยุคนี้ไม่ว่าใคร ก็ต้องเผชิญกับปัญหากันทั้งนั้น มันส่งผลกระทบต่อร ายได้ของเราในชีวิตประจำวัน

ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำ เพื่อเพิ่มร ายได้ให้กับทุกคน ในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้

1. ปลูกผักสวนครัว ไว้ทานเอง

เพราะบางคนอาจมองว่า มันคือวิธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอเนี่ย แต่ทว่า จะมากหรือน้อย ก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้อยู่ดี

ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ทั้งนี้การปลูกผักสวนครัว ไม่ต้องลงทุ นเยอะ ไม่ย ากด้วย ทั้งยังโตไว

ได้ผลผลิตเร็ว บวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ยังไงก็ต้องข ายได้ เพราะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน

2. หาช่อ งทาง ข ายออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตอย่างนี้ การค้ าข ายนอกบ้าน ซบเซาคนไม่ค่อยออกจากบ้านมาช้อป

เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพราะโ ควิ ด แต่หารู้ไม่ว่า คนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกันแทบจะทุกวัน

เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไ ลน์ไง ฉะนั้น การข ายของ อ อ นไ ลน์ก็นับ ว่าเป็นทางออกที่จะช่วย ทำให้การค้ าข ายสามารถไปต่อได้

วิธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุ นไม่ต้องมีหน้าร้าน แค่เรามีโ ซเชี ยลมีเดีย ใช้ให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้น

3. คือการลงทุ น เพื่อเพิ่มร ายได้ให้ตัวเอง

แต่เหนือสิ่งอื่นใด จำไว้เลยว่า การลงทุ นมีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดี โดยเฉพาะช่วงวิกฤ ตเศ รษฐกิจแบบนี้

การลงทุ นก็ คือการเพิ่มจำนวน เงินด้วยเงิน จะพูดง่ายๆ มันคือการนำเงินที่เรามีไปลงทุ น

ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ น จากเงินน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลมากขึ้นได้ แต่อาจจะใช้เวลา

และต้องลงทุ นในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมายให้เงินทำงานของมันเอง แค่เราต้องรู้จักตล าดการลงทุ นให้ดี ก่อนตัดสินใจก็ศึกษาให้ดีด้วย

4. การทำคอ นเทนต์

นั่นก็ไม่ได้ย ากอะไร หากเราตั้งใจจริง เพราะจริงๆ แล้วการที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูป

วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นคอนเ ท นต์ แล้วค อ นเ ท นต์แบบใด จึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้เรา

ฉะนั้นหาไอเดียดีๆ ในการสร้างคอนเทนต์ดูนะ เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไร ให้มีคนสนใจ จงใช้โซเชี ยลให้เกิ ดประโยชน์นะ

5. ขายอาหาร D e l i v e r y

เพราะมีหลายคนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไปนั่งทานที่ร้านไม่ได้ และก็ไม่สะดวกใจจะเดินออกไปซื้อ

เป็นโอกาสของร้านอาหาร D e l i v e r y แค่มีครัว มีฝีมือ สมัครเป็นสมาชิกแ อ ปพลิเคชั่ น

ก็สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบให้มาส่งที่บ้านแล้วทำอาหารขายได้

6. รับจ้างส่ง D e l i v e r y

ใครไม่ถนัดขายของ หรือทำอาหารขาย ก็สามารถรับจ้างขนส่งสินค้าหรืออาหารเหล่านั้นแทนได้

ตอนนี้บริษัท D e l i v e r y ก็ชักจะข าดแ ค ล น คน โอกาสค่อนข้างเปิดกว้าง งานนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถจักรย านยนต์

และต้องไม่ลืมที่จำป้องกันตัวเองขณะทำงาน สวมหน้าก าก อนามั ย สวมถุงมือ และล้างมือบ่อย ๆ

 

ขอบคุณ : NBC.co.th