ข้อคิดเรื่องเงินให้เตือนใจคุณไว้ดีต่อเรามาก “อยๅกรวย..ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อย อย่าดูหมิ่นเงินน้อย”

ไม่มีใครไม่ อย ากได้เงินเยอะๆ แต่ในโลกของการทำงาน มันก็ไม่ง่ายเลยที่จู่ๆ เราจะได้เงินก้อนโต

เพราะแม้แต่คนที่ได้เงินเดือนจำนวนมากเป็นหลายหมื่นก็ยังต้อง ฝ่ า ฟั น หลายอย่างเพื่อให้ได้ตำแหน่ง

และเงินเดือนที่สูงๆ คนเรารู้ดีว่างานไม่ได้หาทำง่าย และก็รู้ดีว่าเงินก้อนโตไม่ได้มาง่ายเช่นกัน

แต่เหตุใดเราถึงหมิ่นเงินเดือนจำนวนน้อยกันล่ะ?

1. ถ้าเราทำงานแล้วรู้สึกสนุก เงินเดือนจะเป็นเรื่องรองลงมาทันที

เงินเดือนน้อยไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออก คนอาชีพอิสระไม่กล้ารับงาน

เพราะที่สุดแล้ว งานนั้นจะคุ้มหรือไม่คุ้ม ต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับมันด้วย!

2. เรื่องเงิน บางทีมันก็เป็นการแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องของใจ

การให้นายจ้างให้เงินน้อย บางทีก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปจะไม่ได้เงินเพิ่ม การที่ลูกค้าจ้างงานใน ร า ค า ถู ก

บางทีเขาก็เห็นแ ก่เราที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือมีงบจำกัดจริงๆ

การทำงานไม่ว่าจะสายงานไหนก็ตาม มันต้องใช้ใจแลกใจ เราเป็นฝ่ายร้องขออย่างเดียวไม่ได้

3. การเริ่มที่เงินน้อย มันคือเครดิตตัวเราอย่างหนึ่ง

ทำงานอย่างตั้งใจและจริงใจ ทั้งที่เงื่อนไขจำกัด เป็นใครก็ อย าก จ้างเรา เผลอๆ

อาจเพิ่มค่าจ้างเราเพราะเห็นแ ก่ความอดทน พ ย า ย าม

และความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยซ้ำไป หรือไม่ก็บอกต่อคนอื่นปากต่อปาก

ทำให้เราเกิ ดลูกค้ามากขึ้น ข ย า ย คอนเนคชันมากขึ้น นี่แหละบันไดพื้นฐานสู่การเป็นเศรษฐีที่หลายคนมองข้าม!

4. บางตำแหน่งงาน ดูเหมือนจะหนักไม่คุ้มเงินจ้าง แต่เนื้องานมันให้อะไรมากกว่าที่คิด

นิสั ยเสี ยอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราพล าดโอกาสดีๆ ไปก็คือ “การมองอะไรที่ไม่ทะลุปรุโปร่ง แ ห ล ม ค ม”

นี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่หากจะพบว่า

คนที่หางานทำส่วนใหญ่จะมองที่เงินเดือนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยมองที่ขอบเขตการทำงานว่าต้องทำอะไรบ้าง

เจออะไรบ้าง บางตำแหน่งงานดูเหมือนไม่ค่อยทำอะไร

แต่เรียนรู้ได้หลายอย่างรอบตัว เชื่ อเถอะว่าการที่เรา เ สี่ ย ง

เราไม่เคยสู ญเปล่า เราต้องมีก้าวแรกเพื่อก้าวต่อไปที่เติบโตเสมอ

เกิ ดมาเป็นคน อย่าเห็นแ ก่ตน อย่ากลั วความลำบ าก ถ้าคุณหมิ่นเงินน้อย คุณจะมีวันหยิบจับเงินก้อนได้อย่างไร

มันก็เหมือนกับการก้าวบันได คุณไม่มีวันขึ้นขั้นสูงได้ ถ้าไม่ก้าวขั้นต่ำๆ ก่อน

อย่าเสี ยด ายวุฒิ เสี ยดายฐานะ แต่จงเสี ยดายความสามารถที่ไม่เก่งเพราะปิดกั้นตัวเองด้วยอคติ

“ไม่สำคัญหรอกว่า

คุณหาเงินได้มากเท่าไหร่

แต่สำคัญที่คุณ

รู้จักเก็บออมเงินได้

มากเท่าไหร่ต่างหาก..”

 

ขอบคุณ : j e e b