เทคนิค 3 ข้อ จัดการกับเงิน ในยุคที่หลายคนชอบอวดรวย..เตือนใจตนเองเสมอว่า จนทำตัวรวย จะไม่รวย

กับพนักงานบางคน เพราะอะไรคนที่มีเงินเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเงินใช้อย่าง

ไม่ขัดสนเลยเขาทำยังไง นั่นอาจเพ ราะเขามีการจัดการกับเงินของเข า ดีนั้นเอง เรามาดูกันว่า เป็นแบบไหนกันบ้ า ง

1. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือการใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อ มา

เพียงเพ ราะชอบที่ซื้ อ มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่

ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสั ย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้

เก็บออมได้ เพ ราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟื อยมาก

หากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิ ดขึ้น

2. ซื้ อ ของที่คุณภาพมิใช่ราคา

หลายคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสั ยชอบซื้ อ ของแล้วดูที่ราคา

จากนี้ไปควรเปลี่ยนพ ฤ ติ ก ร ร มของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ

นอกจากจะดูที่ราคาแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ

ฉะนั้นการที่จะซื้ อ ของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะย าว

เราจะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่า และไม่ต้องเสียเงินซื้ อ บ่อย ๆ ไงไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อ

ของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

3. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเงิน ที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะ

ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนี่แหละ

ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้วให้เพื่อน ๆ นั้นใส่ราย

การต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้ า ง

และจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่

หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่เพ ราะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

“ยังไม่จน ทำตัวจน จะไม่จน

ยังไม่รวย ทำตัวรวย จะไม่รวย

คุณจะจนก็ต่อ เมื่อคุณยอมแ พ้

สิ่งสำคัญคืออย่างน้อย คุณก็ได้

ลองทำอะไรสัก อย่างแล้ว

ในขณะที่คนส่วนใหญ่มัก

จะเพ้อฝัน ถึงความรวย..”

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a