เกร็ดความรู้

ข้อคิดเตือนสติคนเป็นหนี้ อยๅกให้มองมุมใหม่..จะได้สบายใจ แม้มีหนี้ แต่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทุกคนล้วนมีภาระและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป รวมถึงภาระเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ก็เช่นกัน

หลายคนอาจจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่าย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสี ยหายอะไร

มาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้าง ที่จะเตรียมใจเราให้พร้อมรับมือกับปัญหาหนี้สินได้โดยไม่เ ค รี ย ด

1. ยอมรับความจริง

ทุกปัญหาจะแก้ได้ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับให้ได้ก่อนว่าปัญหานั้นเกิ ดขึ้นแล้ว หนี้สินก็เช่นกัน

เมื่อมีภาระหนี้สินผูกพันซะแล้ว การแ ส ร้ งทำเป็นลืม ๆ ไปไม่ใช่ทางออกที่ดีเลย

2. จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

ไม่ว่าปัญหาจะยิ่งใหญ่แค่ไหน มันก็จะเบาลงได้ถ้ามีคนช่วยแ ช ร์ อย่าเอาแต่แ บ กรับความกลุ้ มใจไว้เพียงคนเดียว

ลองหันไปปรึกษาคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ พวกเขาต้องพร้อมเป็นกำลังใจให้คุณแน่นอน

3. “หนี้” เป็นแค่ อุ ป สร รค เล็ก ๆ ในชีวิตเท่านั้น

คนเราเกิ ดมากว่าจะต า ย ย่อมต้องเจอ อุ ป ส ร ร ค มากมายเป็นธรรมดา

ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าหนี้สินที่มีตอนนี้ก็เป็นแค่ปัญหาจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งในชีวิตคุณเท่านั้น

4. “คนมีหนี้” ไม่ได้แปลว่าเป็น “คนล้ มเ ห ล ว”

หลายคนรู้สึกท้อแท้ที่จะรับมือกับหนี้สิน เพราะมองว่าหนี้เกิ ดจากความไม่เอาไหนของตัวเอง

ซึ่งไม่จริงเสมอไป ทุกคนต่างมีความจำเป็นของตัวเอง

5. ทำความเข้าใจเหตุผลที่แท้จริง

ลองตอบตัวเองให้ได้ว่าหนี้ที่มีนั้นเกิ ดมาจากอะไรกันแน่ เป็นเพราะความจำเป็นจริง ๆ หรือเพราะความฟุ่ มเฟื อยกันแน่

ถ้ามาจากความจำเป็นก็อย่าเสี ยใจ จำไว้ว่าคุณได้ทำดีที่สุดแล้ว

6. ลงมือแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

มองโลกในแ ง่ดีแล้ว อย่าลืมวางแผนการเงินอย่างช าญ ฉล าด และลงมือจัดการกับหนี้สินอย่างจริงจัง

เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหารายได้เสริม เพียงเท่านี้ คำว่า “ปลอดหนี้” ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้ อม

 

ขอบคุณ : n c b