ข้อคิด

อย่าทำตัวดูรวยด้วยการ เป็นหนี้เพื่อมาอวดรวย มันไม่ทำให้ดูดีเลย

จริงไหมเพราะคนไทย ติดหรูดูดี “จึงสร้างหนี้ สร้างสิน เพื่ออวดรวย”วันนี้ อย ากให้คุณลองหันกลับมามองตัวเอง

แล้วบอกผมหน่อยว่า บทความนี้ มันตรงกับชีวิตประจำวัน หรือสิ่งแวดล้อม ของตัวคุณหรือไม่

50 ปีก่อน–คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจนมาเมืองไทยเป็นย ามเป็นคน ข าย นมแพะ ข าย

ถั่ วคนไทยดูถูกเรียกไ อ้บั งคนอินเดีย ขยันเจี ยมเนื้ อ เจี ยมตัวประหยัดเก็บออมอดทนไม่ยอมเสี ยเปรี ยบ

วันนี้คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมายในไทยคนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้ คนอินเดีย

เมื่อ 100 ปีก่อน – คนจีนหนีความย ากจนเสื่อ ผืนหมอนใบ มาเมืองไทย เป็นกุลี,แบกข้าวส าร,ล ากรถ,

ข าย น้ำเต้าหู้คนไทยดูถูก เรียกไ อ้เจ็ กแต่คนจีนขยัน ขันแข็ง หนักเอา เบาสู้ อย ากเป็น เจ้าของกิจการ

อย ากเป็นพ่อค้าคนไท ยชอบสบาย อย ากเป็นเจ้า คนนายคนรับราชการมี

ยศมีสี มีเกียรติ มาวันนี้ คนจีนร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย

30 ปีก่อน–คนเวียดนามอพยพมาไทย เพราะส ง ค ร าม มาเมืองไท ย

มาเป็นลูกจ้าง ทำประมงทำนาซ่อมรถคนไทย ดูถูก เรียกไ อ้แกว

วันนี้เมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสานและภาคตะวันออกคนเวียดนาม

เป็นเจ้าของกิจการ มากมายคนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้ คนเวียตนาม

วันนี้คน เ ข ม ร , ค น ล า ว , ค น พ ม่ า เข้ามาไทยทั้งถูกต้องทั้งแอบหนี เพราะ A E C

เ ปิ ดรับค่าแรง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับ ใช้ในบ้าน, พนักงานโรงแรม,เด็กเสริฟ์ ร้านอาหาร,เด็กปั้ม,

คนงานก่อสร้าง,คนไทยดูถูก เรียก ไอ้เขมร,ไอ้หม่องสิ่งที่น่าเป็นห่วง ในอนาคตคือ

อีกแค่ 20 ปี ข้างหน้า ชนชาติต่าง ๆ ที่ อ พ ย พเข้าม าก็คงเป็น

เจ้าของกิจการ กันหมดและคนไทย ก็กลับมาเ ป็นลูกจ้างคนเ ข ม ร คน พ ม่ า ค น ล า ว แ ละเป็นลูกหนี้เ ขา

ทำไม? คนไทย มีความรู้ มีฝีมือแร งงานที่ดีแต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงาน ให้มีคุณค่ากับตน

เหนื่อยหน่อย บ่นลาออกงานมากหน่อย บอกค่าจ้าง ถูกไม่คุ้มค่าลาออก

ต้องการชื่อเสียง“ แข่งกันอวดรวย โดยการมีหนี้สินจนหนี้ท่วมตัวโ ก ห ก ตัวเองหน้าชื่นอกตรมเลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา

เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเ ส พ ติดวัตถุนิยม ข าย ที่ดิน ปู่ย่ า ต า ย ายกิน

ขออย่ า ให้เป็นอย่ างนี้ เลยคนไทยมีฝีมือมีทักษะดี ฉลาดไหวพริบดี เอาตัวรอด เก่งคนไทยมีดี

นำมันออกมาใช้ให้เกิ ด ประโยชน์กันเถอะ “รักกันไว้เถิด คนไทย”

อย่ าให้อีก 20 ปีข้างหน้าค นไทยต้อง เป็นลูกจ้างหรือต้องเป็นลูกหนี้ ของคนต่างชาติ ใน A E C เลยนะ

 

ขอบคุณ : s m i l e r o y y i m