เกร็ดความรู้

5 ข้อคิดเรื่องการใช้เงิน..เพื่อไม่ให้เป็นหนี้และมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น ไม่ต้องคิดแต่ต้องลงมือทำ อย่าหวังพึ่งลูกหลาน

“เงิน” ถือเป็นสิ่งที่ช่วยในการดำรงชีวิต และเป็นสิ่งในฝันของหลายๆ คน

วันนี้ มี “5 ข้อคิดการใช้เงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้และมีเงินเก็บ”

อย่ามั วแต่คิดในแ ง่ลบ เริ่มจากการคิดบวกกันก่อน ทุกอย่างเป็นไปได้ครับ

1. อย่าเลี ยนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของมียี่ห้ อราคาแพง กินอาหารแพงๆ แต่งตัวหรูหรา ท่องเที่ยวต่างแดน และอื่นๆ

อีกมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เราไม่ควรลืมคือ “ฐานะทางการเงินของตัวเรา”

2. ตั้งเป้าหมายและวางแผนเรื่องการเงินให้ชัดเจน เป้าหมาย คือสิ่งที่จะแสดงถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการว่าเป็นอย่างไร

หากเรามีเป้าหมายและการวางแผนการเงินที่ดี ก็ทำให้มองออกว่าเราควรใช้เงินและออมเงินเท่าไหร่

โดยไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเราได้

3. เลิ กเสี ยเงินด้วยอารมณ์ แต่จงใช้จ่ายให้คุ้มค่า โดยเฉพาะสาวๆ ที่มักจะชอบใช้การช้อปปิ้งเป็นการระบายอารมณ์

ลดความเครี ยดซึ่งนี่ แหล่ะคือสิ่งที่จะทำให้ไม่มีเงินใช้ได้ง่ายที่สุด เพราะการใช้อารมณ์ตัดสิน

โดยไม่ผ่านการคิดให้ดี อาจจะทำใช้จ่ายไปอย่างลืมตัวได้

4. ลงทุนเมื่อศึกษาจนรับความเสี่ ยงได้ การลงทุนนั้นเปิดกว้างขึ้น ทำให้หลายๆ คนได้มีโอกาสลองลงทุนกับธุรกิจ

หรือกิจการต่างๆ ซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็ล้ มเ ห ล ว แต่ถึงอย่างนั้น

การลงทุนก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลั วแต่อย่างใด หากแต่เพียงเราต้องศึกษาให้รู้

5. วินัย คือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอ การมีวินัยคือ สิ่งสำคัญที่จะชี้ได้ว่าเราจะเป็นหนี้ หรือมีเงินใช้เลยทีเดียว

เพราะหลักจากมีเป้าหมายและมีแบบแผนแล้ว “วินัย” ตัวนี้แหล่ะที่จะเป็นตัวทำให้เรา ไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุข ของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

ช่วยป้องกันความข าดแ ค ล นในวันข้างหน้า..”

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a