ข้อคิดเตือนใจได้ดีมาก การเป็นคนรวยนั้น อย่าหมินเงินน้อย..อย่าคอยงานใหญ่

คนเรารู้ดีว่างานไม่ได้หาทำง่าย และก็รู้ดีว่าเงินก้อนโตไม่ได้มาง่ายเช่นกัน แต่เหตุใดเราถึงหมิ่ นเงินเดือนจำนวนน้อยกันล่ะ?

1. ถ้าเราทำงานแล้วรู้สึกสนุก เงินเดือนจะเป็นเรื่องรองลงมาทันทีเงินเดือนน้อย

ไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออก

คนอาชีพอิสระไม่กล้ารับงานเพราะที่สุดแล้วงานนั้นจะคุ้มหรือไม่คุ้มต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับมันด้วย!

คนที่ลาออกจากงานส่วนใหญ่จึงมักจะมีเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน

เช่น ที่ทำงาน ไม่ปลอดภั ย, คนจ้างงานสั่งงานนอกสเปค, เกิ ดความไม่เป็นธรรมในที่ทำงาน

2. การเริ่มที่เงินน้อย มันคือเ ค รดิ ตตัวเราอย่างหนึ่งทำงานอย่างตั้งใจและจริงใจ

ทั้งที่เงื่อนไขจำกัด เป็นใครก็ อย าก จ้างเรา เผลอๆ

อาจเพิ่มค่าจ้างเราเพราะเห็นแ ก่ความอดทน พย าย ามและความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยซ้ำไป

3. เรื่องเงิน บางทีมันก็เป็น การแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องของใจการให้นายจ้างให้เงินน้อย

บางทีก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปจะไม่ได้เงินเพิ่ม

การที่ลูกค้าจ้างงานใน ราคาถูกบางทีเขาก็เห็นแ ก่เราที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือมีงบจำกัดจริงๆ

การทำงานไม่ว่าจะสายงานไหนก็ตาม มันต้องใช้ใจแลกใจ

4. บางตำแหน่งงาน ดูเหมือนจะหนักไม่คุ้มเงินจ้าง แต่เนื้องานมันให้อะไรมากกว่าที่คิดนิสั ยเสี ยอย่างหนึ่งที่ทำให้คน

เราพล าดโอกาสดีๆ ไปก็คือ “การมองอะไรที่ไม่ทะลุปรุโปร่ง แ ห ล ม ค ม” นี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจ

สักเท่าไหร่หากจะพบว่าคนที่หางานทำส่วนใหญ่จะมองที่เงินเดือนก่อน

เป็นอันดับแรกแล้วค่อยมองที่ขอบเขตการทำงานว่าต้องทำอะไรบ้างเจออะไรบ้าง

(บางคนเลือกที่จะไม่มองขอบเขตงานเลยด้วยซ้ำ) อย่าเหมารวมว่าเงินเดือนน้อยจะแปลว่าหน้าที่การงานง่อย

ไม่พัฒนาลองเปิดใจลุยดูบ้าง บางตำแหน่งงานถึงจะไม่มีอะไรมาก

แต่เราก็ยังได้ประสบการณ์(อายุการทำงาน)ไว้สำหรับไปต่อยอดที่อื่น

อย่าเห็นแ ก่ตน อย่ากลั วความลำบ าก ถ้าคุณหมิ่นเงินน้อย

คุณจะมีวันหยิ บจับเงินก้อนได้อย่างไร มันก็เหมือนกับการก้าวบันได

คุณไม่มีวันขึ้นขั้นสูงได้ ถ้าไม่ก้าวขั้นต่ำๆ ก่อนอย่าเสี ยดายวุฒิ เสี ยดายฐานะ

แต่จงเสี ยดายความสามารถที่ไม่เก่งเพราะปิดกั้นตัวเองด้วยอคติ..

ขอบคุณ : f o r l i f e t h