เกร็ดความรู้

7 เทคนิค ใช้เงินยังไง ให้อยู่ได้จนถึงสิ้นเดือน..และต้องมีเงินเก็บ เงินออมเอาไว้ได้ด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินการใช้สิ่งของต่างๆ เราจะมาเรียนรู้นิสั ยดีๆ รับรองว่าเมื่อนำไปใช้แล้ว

ชีวิตพวกเราจะยืนย าว ขึ้นโดยใกล้สิ้นเดือน

1. เลือกใช้ สิน ค้ า มือสอง

พวกเขามักจะเริ่มต้นค้นหา ในเ ว็บไซต์ ขายสินค้ามือสอง ก่อนอื่นใดเพ ราะในนั้นส่วนมาก

จะมีสินค้าดีๆ ที่พวกเขาต้องการอยู่ สินค้าบางอย่างก็ไม่จะเป็นต้องใช้ของมือหนึ่งก็ได้สมัยนี้

คนนิยมปล่อยของดีๆ ออกมาข ายกันจำนวนมากเลยนะ ถ้าดูดีๆ

2. วางแผน สำหรับการซื้อของใช้

พวกเขามีการวางแผน ในการซื้อละเอียดมาก เช่น เรื่องของกระดาษชำระพอห้างใหญ่มีการ

ลดราคากระดาษ พวกเขาจะซื้อในจำนวนมากๆ ที่ได้เป็นเดือนเป็นปีเลย เพ ราะมันจะทำให้

พวกเขาประหยัดได้เยอะเลยเมื่อเทียบกับการต้องวิ่งไปซื้อทีละม้วนจากร้านสะดวกซื้อ

3. ไม่ทิ้ง ให้เสี ยของ

พวกเขาจะสนใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นเรื่องของการใช้ ย าสีฟัน แชมพูสบู่งี้ พวกเขาจะใช้ทุกอย่าง

ในปริมาณที่พอเหมาะ ส่วนเรื่องใช้สบู่มากเหมือนล้างพื้นห้องน้ำเนี่ย ลืมไปได้เลย เรื่องเล็กๆ น้อยๆ

เช่นนี้ดูแลจริงจัง มันก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะเชียวนะ

4. หากิจ ก ร ร ม ย ามว่าง

พวกเค้าก็เป็นคนธรรมดาๆ นี่แหละ ที่ต้องการกิ จ ก ร ร ม ย ามว่าง เพื่อพักผ่อน สมองเหมือนคนทั่วๆ

ไป แต่กิ จ ก ร ร ม ของพวกเขา จะเน้นที่จะควักเงินจ่าย หรือทำการรูดบั ตรเ ค รดิตให้น้อย เพ ราะ

พวกเขาจะยืนอ่ านหนังสือ ในร้านขายหนังสือเลือกที่จะออกกำลังกายด้วยการเดิน และเดินเล่น

ตามท้องถนนมากกว่าจะหนีไปเดินต ากแอร์ในห้าง

5. ซ่อมแซมเอง

เมื่อไหร่ที่มีของใช้ในบ้านเกิ ดความเสี ยหาย เขาจะลงมือทำการซ่ อ มแ ซ มเองก่อนเพราะพวกเขา

เชื่อว่า ยูทูป ใช้สำหรับแก้ไขได้ ฉะนั้น บรรดาร้านขายของบริการรับซ่อมต้องร้องเพลงรอไปก่อน

6. ไม่ใช้เงิน เพื่อซื้อความสุข

เขาก็เหมือนคนทั่วๆ ไปที่ อย าก จะได้จิบกาแฟอุ่นๆ แต่พวกเขารู้จักเลือกที่จะชงกาแฟกินเอง

ดีกว่าเดินเข้าร้านกาแฟ เพื่อดื่มกาแฟที่แ พ ง กว่าชาวบ้านเขา

ใช้เงินแบบสมเหตุผลแบบนี้มันมีประโยชน์มากนะ

7. แบร นด์เ น มหรอ เมินมันซะ

ทุกวันนี้คนเราก็หลงไปกับของแบบนี้ แบบไม่ลืมหูลืมตา หมดเงินไปกับสินค้าที่ไม่ได้จำเป็นกับชีวิต

เลย แต่ขอให้ได้ มีแบร นด์นี้มา ใช้ก็จะรู้สึกดีคนขิ้ ง กไม่สนใจเรื่อง ของแบ รนด์เลย เลือกจะซื้อของ

เพราะเป็นแบ รนด์เนมนั้นไม่มีวันจะมีขึ้นมาได้

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง

และครอบครัวช่วยป้องกันความข าดแ ค ล นในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้

จะมีผลดีไม่เฉพาะแ ก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แ ก่ประเทศช าติด้วย”

 

ขอบคุณ : m e o k a y n a