เกร็ดความรู้

5 ข้อที่ทำให้คนเบื่องาน พนักงานลาออก บ่อย ด้วยเหตุผลอะไร อยๅกให้เจ้านายหลายคนได้อ่ๅน.

การลาออกนั้นถือเป็นเรื่องปกติของการทำงาน และเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจได้

ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของเหตุผลในการลๅออก

ที่บางครั้งก็ดูสมเหตุสมผล แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเหตุผลที่สมควรเอาเสี ยเลย แถมบางทียังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานด้วยซ้ำ

ส่วนสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน “เบื่ องาน” ก็มีมากมาย แต่ก็คงจะหนีไม่พ้ นประเด็นเหล่านี้

1. เพื่อนร่วมงานไม่ดี

มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะคุ้นชินกับประโยคนี้ “เหนื่อยกับงานยังพอทน เหนื่ อยกับคน ไม่รู้จะทนทำไม”

โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานบางคนที่ดีแต่พูด ทำตัวเด่นกับเจ้านาย แต่กลับไ ร้ความรับผิ ดชอบ ทิ้งงานให้คนอื่นทำตลอด

2. งานที่ได้รับผิ ดชอบ ไม่ตรงกับความถนัด

ต้องยอมรับว่าในช่วงชีวิตการทำงานของเรา อาจจะต้องถูกโยกย้ายแผนก ตำแหน่ง ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิ ดชอบ

ซึ่งอาจเป็นงานที่เราไม่ถนั ด ไม่ชอบเอาซะเลย นี่จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เราสะสมความเบื่ อที่มีต่องานประจำเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

3. ตำแหน่งตัน

ทำงานมาหลายปี ตำแหน่งหน้าที่ก็ยังเท่าเดิม จนทำให้หลายคนรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

ทำให้เราข าดแร งจูงใจในการทำงาน เกิ ดความรู้สึกเบื่ อหน่าย หลายคนหมดไฟไปเลยก็มี

4. มีเจ้านายที่สุดจะทน

เจ้านายคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของลูกน้องอย่างมาก ใครมีเจ้านายดีก็เหมือนถูกหวย แต่ถ้าเจอเจ้านายไ ร้เหตุผล

ขิ้จุ กจิ ก รักลูกน้องไม่เท่ากัน หรือลำเอี ยง ชอบคนประจบประแจง แบบนี้ลูกน้องดีๆ คงจะอย ากหนีไปให้ไกลแน่นอน

5. เงินเดือนขยับน้อย

ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เงินเดือน ต่างก็หวังจะได้เงินเดือนสูงๆ ทั้งนั้น ยิ่งทั้งปีทำงานหนัก

แต่เวลาเงินเดือนขยับเบาเหลือเกิน หรือหลายคนเงินเดือนอาจจะถูกแ ช่แข็งไว้หลายปีแล้ว เจอแบบนี้คงไม่มีใครทนได้

คำถามที่ตามมาก็คือ จะลาออกหางานใหม่ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ เพราะเดี๋ยวนี้ “งานเลือกคน ไม่ใช่คนเลือกงาน”

ขณะที่หลายคนไม่ยอมออกจาก Comfort Zone แล้วทำอย่างไรถึงจะกำจั ด

จริงๆ แล้ว ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ พนักงานลาออก บ่อย สวัสดิการพนักงานพื้นฐาน คือสิ่งที่พนักงานควรได้รับประโยชน์

ถือเป็นแร งจูงใจให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย หากสวัสดิการพนักงานดี ก็จะพบเจอกับปัญหา พนักงานลาออกบ่อย น้อยลง..

 

ขอบคุณ : w e a l t h m e u p