เกร็ดความรู้

7 วิธีที่คนฉลาดมักใช้เพื่อ “ชักจูงตนเอง” ช่วยให้คุณฉลาดมากขึ้น

งาน วิจัย หลายชิ้นได้ระบุว่า ความฉลาดไม่ได้เกิ ดจากการเรียนอย่างเดียวแต่เกิ ดจากการฝึก สมอง

วิธีอื่นด้วย 7 วิธีฝึก สมอง ที่คุณสามารถทำได้ในทุกๆ วัน เรามาลองดูกันเลยครับ

1. คบเพื่อนฉลาดๆ

บางทีคุณก็ไม่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างเอง คบเพื่อนฉลาดๆ

แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาให้ได้เยอะๆ

2. ศึกษาเรื่องที่คุณไม่เคยสนใจมาก่อน

การทำงานอยู่ในอุ ต ส าห กร รมเดียวมานานทำให้ความคิดของเราถูกตืกรอบ

เพราะฉะนั้นเราควรศึกษาเรื่องใหม่ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และความคิดให้กว้างขึ้น

3. จดสิ่งที่คุณทำสำเร็จ

ส่วนสำคัญของความฉลาดเกินจากความมั่นใจและความสุข

การที่คุณได้จดสิ่งที่คุณทำสำเร็จนั้นจะเป็นการย้ำเตือนว่า คุณเองก็เก่งไม่ใช่ย่อย

4. ใช้เวลาบนอิ นเ ต อร์เนทให้มีประโยชน์มากขึ้น

หลายคนใช้เวลาจำนวนมากบนอินเตอร์เนทเพื่อความบันเทิง

เช่น เล่น F a c e b o o k หรือดูคลิ ปตลก จะดีกว่าไหม

ถ้าเราแบ่งเวลาส่วนหนึ่งบนอิ นเ ต อร์เนทเพื่อ อ่ าน บทความที่มีประโยชน์ หรือเรียน อ อ นไ ลน์

5. อธิบายให้คนอื่นฟัง

การที่ต้องอธิบายให้คนอื่นฟัง เป็นการบังคับให้คุณเรียบเรียงความคิด

และกระบวนการเรียบเรียงความคิดนั่นเอง

ที่จะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น และ จำได้ดีขึ้นอีกด้วย

6. จดสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้

หาสมุดโน๊ตสักเล่มนึง คอยจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวัน

เพราะการจดนั้นจะทำให้คุณไม่ลืมที่จะที่นำความรู้ใหม่ไปใช้

7. เล่นเกมส์ ฝึ ก ส ม อ ง ให้มากขึ้น

ส ม อ ง ก็เหมือนกับ มี ด ที่ยิ่งลั บยิ่งคม รู้อย่างนี้แล้ว

ว่างๆ ก็หาเกมส์ ลั บ ส ม อ ง อย่าง ปริศนาอักษรไขว้ หรือ ซูโดกุ มาเล่นบ้างนะ

 

ขอบคุณ : s k i l l l a n e