ข้อคิด

ข้อคิดทำให้ชีวิตก้าวหน้า “อยๅกบินขึ้นที่สูง อย่าสุงสิงกับฝูงไก่”ควรเลือกปรึกษาให้ถูกคนจะได้มาซึ่งความรู้

อย่าพูดเรื่องบินสูงในฝูงนกเล็ก คิดจะไปให้ไกลกว่าเดิมต้องอ่ าน

มีนิทานเรื่อง นกอินทรีย์ กับ ลูกไก่ เรื่องมีอยู่ว่า

วันหนึ่งลูกนกอินทรีย์พลั ด ตกจากรังมีแม่ไก่มาพบเข้า จึงเอามาเลี้ยงรวมกับลูกๆ ของตน

เมื่อโตขึ้น ลูกนกอินทรีย์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองบินได้เพราะ

เติบโตมากับฝูงไก่ ที่คอยเดินเขี่ยหาอ า ห า รตามพื้นดิน

วันหนึ่ง ลูกนกอินทรีย์ที่หลงอยู่ในฝูงไก่แหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้า

เห็นนกอินทรีย์ปีกกว่างใหญ่สง่างาม..บินโฉบไปมา

จึงถามแม่ไก่ว่า “นั่นคือนกอะไร? ” แม่ไก่ตอบ “นั่นคือนกอินทรีย์

เป็นสัตว์ปีกที่น่าเ ก ร ง ข าม และ สง่างามมากที่สุด”

นกอินทรีย์จึงถามแม่ไก่ต่อว่า “แล้วเราจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร?”

แม่ไก่ตอบ “เป็นไปไม่ได้ เลิ กคิดแบบนั้นเถอะ เราเป็นแค่ไก่ ลำพังแค่บินให้ข้ามพุ่มไม้ยังย ากเลย”

แล้วแม่ไก่ก็ก้มหน้าคุ้ยหาเศษอ า ห า รตามพื้นดินต่อไป

ปล่อยให้ลูกนกอินทรีย์จมอยู่กับความคิดที่ว่าเราเป็นได้แค่ไก่!!

จงอย่าพูดเรื่องบินสูงในฝูงไก่ หรือ ฝูงนกกระจอก(นกเล็ก)

เพราะนอกจากพวกมันจะไม่เข้าใจ มันยังคอยทำให้คุณเสี ยความมั่นใจ

จำไว้ว่า ถ้าอย ากบินสูงเหนือฟ้าอย่างสง่างาม และ น่าเ ก ร ง ข ามก็ต้องทำตัวเหมือนนกอินทรีย์

ที่คอยบินสูงอยู่ตลอดเวลา สายตามองหาเป้าหมายได้ชัดเจน แล้วบินโฉบลงมาหาเป้าหมายแบบตรงเป้า

ถ้าไปปรึกษาไก่เรื่องบินหาอ า ห า รไก่ก็จะบอกคุณว่า เพ้อเจ้อ แกไปบินให้พ้นยอดต้นไม้ซะก่อนเถอะ

ถ้าไปปรึกษาอินทรีเรื่องบินหาอ า ห า ร อินทรีก็จะบอกคุณว่า ก็ดีนะ แต่ทำไมแค่บินข้ามต้นไม้ล่ะ?

“ทำไมไม่บินข้ามภูเขา ไปหาแหล่งอ า ห า รใหม่ๆ ที่หลังเขาลูกอื่นๆ ไปเลย”

เวลาที่คุณจะไปปรึกษา หรือ ขอคำแนะนำจากใคร คุณควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีซะก่อนว่า

บุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยอยู่นั้น เขาเป็นไก่ หรือ นกอินทรี

 

ขอบคุณ : R a m e t T a n a w a n g s r i