เกร็ดความรู้

6 เทคนิคใช้เคียร์หนี้ รู้จักยืมต้องคืนให้เป็น เข้าใจเขาเข้าใจเรา อยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุข

การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้ว

ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือก็จงอย่าสร้างความเดื อด ร้ อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1. ปรับพ ฤ ติ ก ร ร มสิ้นคิดบางอย่างลง

ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพ ฤ ติ กร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ดพ้ น

จากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

คุณต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมาก

2. สำรวจข้อผิ ด พล าดในตัวเองว่าเกิ ดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามันเกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข

อย่างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ด พล าดในอดีต

เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

3. ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

“หาให้มากกว่าใช้” ถ้าคุณบริหารทุกอย่างแล้วยังไม่เป็นไปตามเป้า

คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศั ก ย ภาพอะไร

หรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำ

4. บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วย เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ

ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไรส่วนไหนเก็บ

ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

5. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิ บยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญๅติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือ

จึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด

และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่

6. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคล าสสิ คที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เพราะมันจะบอกคุณเลยว่า

ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสี ยเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

“แม้ว่าการสร้างความรู้ การปรับทัศนคติ

และพ ฤ ติ กร รมจะไม่ใช่ การแก้หนี้ที่ทำแล้ว

จะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่ อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น

ภูมิคุ้มกันที่ดีให้เราสามารถ สร้างความมั่นคง

ให้ตัวเองและครอบครัวได้..”

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a