เกร็ดความรู้

4 ความคิดของคนรวย ที่เขาเริ่มจากศูนย์สู่หลักล้านกัน ทำแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี.

มนุษย์เราทุกคนเกิ ดมาไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเท่ากัน นั่นคือ “เวลา”

เราได้เสนอวิธี “รวย” ทำเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ แนะนำเทคนิคดีๆ

ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอกเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คิดให้ถูกต้องก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่ารวย คำว่ารวยน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย

เราต้องมาดูว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ แต่ถ้าเรามีทรัพย์สิน

ทั้งเงินทอง ที่ดิน รายได้จากการให้เช่า เงินปันผลจากบริษัท หรือรายได้อื่นๆ

ที่ทำให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า รวย ได้แล้ว

2. หาเงินได้แล้วต้องมีเงินเก็บ

จงประหยัด (แต่อย่าขิ้เหนี ยว) คือ คนที่ประหยัดจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย

ส่วนคนที่ขิ้เหนี ยวนั้นจะไม่ยอมจ่ายอะไรเลยถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย

การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม น่าเป็นทุ กข์กว่าการที่มีเงินน้อยเสี ยอีก

3. มีเงินเก็บแล้วต้องเอาไป ล ง ทุ น เพื่อก้าวสู่ความรวย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการ ล ง ทุ น ในหุ้น เป็น 7 วิธี ซื้ อ หุ้นสำหรับคนที่ไม่ใช่ เซี ย น หุ้ น ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่

เซี ย น หุ้ น เราก็สามารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือก ซื้ อ ด้วยวิธีที่ปลอดภั ยที่สุด

1.เลือกหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

2.เลือกซื้อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

3.เลือกหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จ ริ ยธรรม

4.เลือกซื้อ หุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

5.ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น

6.อย่าซื้อหุ้นตามเสี ยงเชียร์

7.คิดว่านี่คือการ ซื้ อ บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

4. แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่อ รักษาความรวยให้อยู่กับเรานานๆ

ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว การคิดถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่เลี่ ยงไม่ได้

อุปนิสั ยของคู่ชีวิตจึงชี้เป็นชี้ ต ๅ ย ถึงอนาคตความร่ำรวยของครอบครัวได้เลยทีเดียว

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ สู ต ร ลั บ สร้างความรวยที่นำเสนอกัน ถือเป็นวิธีที่ไม่ ย า ก

แต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับ หากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

 

ขอบคุณ : m a r u e y