ข้อคิด

“แนวคิดดีมาก” เคล็ดลับดีๆ แนวคิดคนจีนกับการใชีชีวิตเก็บไว้สอนลูกหลาน โตมาอนาคต ฐานะมั่นคั่ง

วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีนซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง..ไปดูกันค่ะ

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกี ยจคร้ าน

จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่ อผืนหมอนใบได้ ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความย ากลำบ ากก่อน

ต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบ ากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

2. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก

สอนให้ลูกรู้จักความสามารถและศั ก ย ภ าพของตนเอง เสริมสร้างทักษะ

ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน

ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

3. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแ พ้

พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี

เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ดังนั้น ถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก

พร้อมกับกดดันให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น

4. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง

เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ

ให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง เพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

5. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ต้องตอบแทนบุญคุณ กตั ญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญา ข ง จื้ อ ดังนั้นลูกจึงมีหน้าที่

ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบในการเลี้ยงดูลูกเช่นกัน

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก ครอบครัวคนไทยกับ คนจีน

คนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้ คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทยให้กำลังใจลูก คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแ พ้

คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์ คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและตามแบบคนจีนมาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคม

ในอนาคต ซึ่งไม่ว่าชๅติไหนๆ ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็กที่เกิ ดมา

ให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอถ้าพื้นฐานครอบครัวดี เด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข..

 

ขอบคุณ : c h a y e n d