4 เคล็ดลับ สอนลูกให้ใช้เงินเป็นตั้งแต่เด็ก โตมามีพื้นฐานชีวิตดี เป็นเถ้าแก่น้อย มีเงินใช้ไม่ลำบๅกในอนาคต

วันนี้ขอแนะนำ 4 ก ล ยุ ทธ์ ที่คุณพ่อ คุณแม่ สามารถนำไปสอนให้เด็กรู้จักหลักการใช้เงิน

เพื่อให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ในช่วงชีวิตอนาคต

1. ต้องรีบสอนตั้งแต่เล็กๆ

เริ่มในขณะที่เขายังแบมือขอเงินซื้อขนมไม่เป็นนั่นแหละโดยเริ่มจากการสร้างวินัยในการใช้เงินให้เป็น

เพราะ เด็กเล็กๆ ช่วง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้ว เขาจะมองดู พ ฤ ติ ก ร ร ม

ของพ่อแม่และเก็บไปคิดเขาอาจยังไม่เข้าใจว่าโลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยน

สิ่งของกันโดยผ่านสื่ อกลางที่เรียกว่าเงิน แต่ พ ฤติ ก ร รม ของคุณจะทำให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปเอง

2. เริ่มจากสอนให้รู้จักค่าของเงิน

เมื่อเขาโตขึ้นจนคุณพอจะสอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ

ได้ก็ให้เริ่มสอนให้เขาคุ้นเคยกับการแ ต ก ทอนของตัวเงินโดยเริ่มจากจำนวนน้อยๆ เช่น เงินบาท 5 เหรียญ

จะเท่ากับเงินเหรียญห้า 1 เหรียญ เงินเหรียญห้า 2 เหรียญ จะเท่ากับเงิน 10 บาท 1 เหรียญ

3. สอนให้รู้จักที่มาที่ไปของเงิน

วัยอนุบาลนี่แหละช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้าง

เขาจะถูกภาวะรอบข้างกล่อมเกลาให้รู้จักใช้เงินเป็นไปโดยปริย ายและรวดเร็ว

บอกเขาว่า เงินที่คุณให้เขาใช้ได้มาจากการที่คุณต้องออกไปทำงานเพื่อแลกมาเวลาที่

คุณออกไปจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านพาเขาไปด้วยเพื่อให้เขารู้ว่า

เงินที่คุณได้จากการทำงานจะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างภายในบ้านวิธีนี้

จะช่วยสอนให้เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ 2 อย่างคือ “เพื่อความต้องการ และความจำเป็น”

4. สอนให้รู้จักบริหารการใช้เงิน

คุณยังสอนให้เขารู้จักวิธีจัดการกับการเงินอย่างง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขนมเป็นรายวันกับเขา

เพื่อให้เขามีประสบการณ์ตรงในการใช้จ่ายเงิน ที่สำคัญก็คือคุณจะต้องสม่ำเสมอกับจำนวน และเวลาที่ให้

และต้องหนักแน่นพอที่จะไม่ให้เขาเพิ่มเมื่อเขาใช้เงินหมดก่อนเวลา

และจะเป็นการดียิ่งขึ้นถ้าหากคุณบอกให้เขารู้ว่าถ้าหากเขาใช้เงินจนหมด

เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในเรื่องที่มีความสำคัญกว่า หรือใช้จ่ายในสิ่งที่เขามีความต้องการมากกว่าถ้าคุณปลูกฝั ง

ให้เขามีวินัยในการใช้เงินตั้งแต่เล็กรับรองว่าลูกของคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่ อของโ ฆ ษ ณ า ชวนเชื่ อที่มีอยู่ดาษดื่นในปัจจุบันแน่นอน..

 

ขอบคุณ : 360 s c o p e n e w