4 วิธีคิดแม้เป็นหนี้เยอะ ก็มีสุขได้ อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหน

การ เป็นหนี้ ถือเป็นเรื่องปกติและธรรมดามากโดยเฉพาะกับโลกของเราที่มีแร งเหวี่ ยงของระบบทุนนิยมเป็นตัวขับเคลื่อน

ขอเพียงตระหนักรู้ว่าหนี้นั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขที่เราจัดการได้

แม้จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง เพราะมีหนี้ก็ไม่เป็นไร

เพราะหากเรามุ่งมั่นที่จะปลดหนี้แล้วย่อมทำได้ไม่ย ากเย็น

1. เรามีความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้

ใน ย า ม ที่หนี้สินท่วมหัวหันไปทางไหนก็ไม่มีใครยื่นมือมาช่วย อาจเพราะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นรอบตัวเสี ยหมดแล้ว

ภ าระที่มีช่างมากเหลือเกินทำงานแสนเหน็ ดเหนื่ อย เงินที่ได้มาในแต่ละเดือน

ลำพังจะใช้สอยกับเรื่องจำเป็นแทบไม่พอแล้วยังต้องเจียดบางส่วนมาใช้หนี้อีก

ทุกอย่างดูมืดแปดด้านไปเสี ยหมด อย าก ให้คุณทบทวนถึงความสามารถของตัวเองว่าทำอะไรได้บ้าง

2. ปล่อยวางแล้วมุ่งมั่นกับเป้าหมาย

เมื่อคุณคิดทบทวนจนสามารถยอมรับกับปัญหาได้แล้วคงจะผ่อนคลายความทุ กข์ลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

หลังจากนั้นขอให้คุณปล่อยวางปัญหาลง เราไม่จำเป็นต้องแบกภาระทุกอย่างไว้บนบ่าตลอดเวลา

ไม่เช่นนั้นจะเอากำลังเรี่ ยวแร งที่ไหนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้

3. ต้องกล้าที่จะยอมรับความความจริง

เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อชีวิตเกิ ดปัญหา เราต้องตั้งสติให้ได้เสี ยก่อนไม่คิดโท ษตัวเองจนเกินเหตุเพราะการจมอยู่กับปัญหาด้วยความคิดเดิม ๆ

นอกจากเราจะมองไม่เห็นทางออกแล้วยังจะพ าลทำให้จิตใจห่อเหี่ ยว เ ศ ร้ า ห ม อ ง จิ ต ต ก จนไม่เป็นอันทำอะไรทั้งสิ้น

การเผชิญหน้ายอมรับความจริงที่เกิ ดขึ้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ เพราะหากไม่ยอมรับ

ถึงการกระทำของตัวเองให้ได้เสี ยก่อนก็เป็นการ ย าก ที่เราจะผ่านพ้ นปัญหานั้นไปได้

4. ทบทวนถึงเหตุผลของการเป็นหนี้

เมื่อเรายอมรับความจริงได้แล้วว่ามีหนี้สินมากน้อยเพียงไร จากนั้นจึงควรทบทวนถึงต้นเหตุแห่งการเป็นหนี้ว่าทำไมเรา

จึงมีหนี้ก้อนนี้ขึ้นมา อาจเป็นการ กู้ ซื้ อ บ้านหลังใหญ่เพื่อสร้างครอบครัว

ซื้ อ รถยนต์เพื่อใช้ในครอบครัวหรือการ ซื้ อ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ล ง ทุ น เหล่านี้ล้วนเป็น

“หนี้สิน” ที่ถือเป็นการสร้าง “ทรัพย์สิน” ให้กับชีวิต

แม้ว่าจะต้องแบกรับภาระก้อนโตและใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะผ่อนหมดได้ แต่ถือว่าเป็นการ ล ง ทุ น ที่คุ้มค่า

เพราะในอนาคตสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสมบัติของเราและสามารถเป็น ม ร ด ก ตกทอดไปยังลูกหลานได้อีกด้วย

 

ขอบคุณ : m o n e y h u b