4 ทริคดีๆ ใช้รับมือ “คนเห็นแ ก่ตัว” ในที่ทำงานแบบเหนือชั้น ต้องเก่งกว่าคนเห็นแ ก่ตัวให้เป็น

ในสังคมการทำงาน เราคงจะได้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตา มีทั้งดี และแ ย่ปะปนกันไป แต่บางคนก็เป็นเหมือนนักแสดงรางวัลตุ๊กตาทอง ต่อหน้าทำเป็นคนดี มีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือเรา

แต่พอมีปัญหาเมื่อไหร่เราจะเห็นวิธีการเอาตัวรอด ซึ่งคนเห็นแ ก่ตัวจะมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้

ถ้าเราจะหลีกเลี่ ยงจากคนประเภทนี้ขั้นแรกก็ต้องดูให้ออกเสี ยก่อน

1. “คิดว่าตัวเองถูกเสมอ” ไม่ว่าคนรอบข้างจะมีเหตุผลที่ดีเพียงใด ก็จะไม่รับฟัง

และจะเอาความคิดของตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

ยิ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นก็จะพย าย ามทำให้ตัวเองดูดี แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นแบบหน้าตาเฉย

วิธีรับมือ..หลีกเลี่ ยงที่จะข้องแวะด้วย หากต้องร่วมงานกัน ก็ต้องโน้มน้าวให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือถ้าไม่ไหวจริง ๆ

ให้ไปปรึกษากับเจ้านายเพื่อหาทางแก้ไขครับ

2. ชอบโยนงานให้ ซึ่งคุณก็ต้องมองให้ออกด้วยนะครับว่า การที่เขาแบ่งงานมาให้เราเป็นเพราะเขางานยุ่งจริง ๆ

หรือแค่ขิ้เกี ยจกันแน่ ซึ่งถ้าเป็นคนดี ๆ เค้าจะให้เครดิตกับทีมหรือคนที่ช่วยงานเค้าเสมอเวลาคุยกับเจ้านาย

วิธีรับมือ..ให้หลีกเลี่ ยงโดยบอกไปว่ากำลังติดงานของตัวเองอยู่เหมือนกัน

ถึงคุณจะไม่ได้ติดงานจริงแต่คนเห็นแ ก่ตัวเขาจะรู้ได้เองครับว่าคุณกำลังรู้ทันเขาอยู่

3. “ชอบประจบ” ไม่แปลกอะไรที่คนเห็นแ ก่ตัวจะใช้กลวิธีต่าง ๆเพื่อให้ได้ความก้าวหน้า

ในการงานแบบไม่ต้องลงแร งมาก ถึงแม้จะเอาเปรียบคนอื่นก็ตาม

วิธีรับมือ..ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แสดงความสามารถที่มีออกมาอย่างเต็มที่ สักวันเจ้านายของคุณจะต้องเห็นอย่างแน่นอน

4. “ปากสว่าง” แม้ว่าปัญหาที่คุณก่อไว้จะเล็กน้อยเพียงใด

คนเห็นแ ก่ตัวจะไม่เปิดโอกาสให้คุณได้แ ก่ไขปัญหานั้นแต่เลือกที่จะเอาไปบอกเจ้านายทันที

ทั้งได้หน้า และไม่ต้องรับผิ ดชอบร่วมกัน คนเห็นแ ก่ตัวไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแน่ ๆ

วิธีรับมือ..เก็บความลั บ และเรื่องส่วนตัวของคุณไว้ให้ดี

หากเกิ ดปัญหาแล้วเจ้านายเรียกไปพบ ก็ควรอธิบายสิ่งที่เกิ ดขึ้นอย่างตรงไป ตรงมา

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h