เกร็ดความรู้

ความจริง 5 สิ่ง วิธีคิดคนรวย ทำไมมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คนจนก็จนลงเรื่อยๆ แทบไม่มีจะกิน

1. คนรวยรู้ว่าตัวเองเก่ง หรือถนัดด้านไหน

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เพ ราะเขารู้จักความสามารถ และทักษะของตนเองที่ทำได้ดี

จนกลายเป็นผู้เชี่ ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ค่ะ เพราะคนเรา ไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่าง เพียงแค่เก่งให้สุดไปด้านใดด้านหนึ่ง

ก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้

2. อาชีพทำให้อยู่รอด แต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่า การมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเงิน สร้างเนื้ อสร้างตัว แต่การมีอาชีพเพียงอย่างเดียว

ทำให้เราอยู่ได้แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่หนทางสู่ความร่ำรวย

คือการเริ่มต้นมาจาก การทำธุรกิจ หรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

3. การประหยัดเงินอย่างเดียวไม่ทำให้รวย

ความจริงที่ว่า การประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนรวยการหารายได้เพิ่ม คือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง

เพ ราะการประหยัดเงินมีขีดจำกัด แต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขีดจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะ

เพรา ะถ้าอย ากรวย เราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินด้วย

4. คนรวยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนรวยส่วนใหญ่ เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้ และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ

นอกจากนี้ คนรวยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวนและสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา

เพื่อดูว่ากำลังเดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่เพื่อนำไปปรับปรุง และแก้ไข

5. คนรวยชอบการลงทุน

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เ พราะพวกเขารู้จักนำเงินไปลงทุน เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้น สิ่งคนรวยมักทำ คือการใช้เงินทำงาน

โดยการ ซื้อหน่วยลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อทรัพย์สินแล้ว ให้ทรัพย์สินทำงานหนักแทนตนเอง ไม่ว่าจะลงทุน ระยะสั้น ระยะย าว

ก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้น ที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งๆ ในบัญชีค่ะ

จากความจริงทั้ง 5 ที่กล่าวมา คนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำรวย ก็สามารถทำได้เช่นกัน อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆ ปรับเปลี่ยนทีละนิด

ให้มีนิสั ยแบบคนรวย ไม่แน่ว่า อนาคตคุณอาจจะกลายเป็นคนร่ำรวย และมั่งคั่ง โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ

 

ขอบคุณ : l i f e i n – h u g