เกร็ดความรู้

7 วิธีคิด “คนเริ่มสร้างฐานะ” หารปรับเปลี่ยนมุมมองให้เงินงอกเงยเพื่ออนาคต ราบรื่นความสุขสู่วัยเกษียณ

สำหรับเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หลายคนมีความคิดที่จะสร้างร ากฐานที่ดีให้ชีวิต แน่นอนว่าการสร้างร ากฐานที่มั่นคงในชีวิต

ไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบเพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จและช่วยลดข้อผิ ด พล าดได้

1. แบ่งเงินไว้เก็บ

การวางแผน การเงินเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้ คือพื้นฐานในการเก็บออมเงิน คือการวางแผนรายรับ-รายจ่ายให้ดี

เชื่อว่า หลายคนอาจมองข้ามการทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัว เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น

2. ออมเงินไว้เผื่อฉุกเฉิน

เป็นเงินออมที่เก็บแยก ออกมาจากข้อแรกนั่น ก็คือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุ กเฉิ น

เชื่อว่าหลายคนอาจมองข้าม การเก็บเงินไว้ สำหรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ น ควรเก็บเงินไว้

เพื่อใช้ในส่วนนี้ ประมาณ 5-10% จากรายได้ทั้งหมด การมีเงินในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่น

3. วางแผนการใช้เงิน

ก่อนจะวางเป้าหมาย การใช้เงินเพื่อ สร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลา

ในการใช้เงินก่อนโดย การวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าหมายจะมีอะไร เป็นของตัวเอง

เช่นช่วงอายุ 25 ปี เริ่มดาวน์รถในราคา 1 แสนบาท เป็นต้น ซึ่งการกำหนด เป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี

แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของ แต่ละคนก็แตกต่างกัน ออกไปไม่ว่า จะเป็นบ้าน, คอนโด

การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้ว ควรมีสำรองไว้ ประมาณ 15-20% ซึ่งการเลือกบ้าน

หรือคอนโดสักแห่ง ไม่ควรเลือกที่เกินกำลัง ผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้ว การผ่อนต่อเดือน

ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ใน แต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมีเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่า 20% ของราคารถ

4. การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัว โดยเฉพาะ เพราะการจัดงานแต่งงานสักครั้งอาจจะใช้เงินสูงถึง หลักแสนเลยทีเดียว

รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอด ค่าเลี้ยงดู ควรมีรายได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ นเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เงินงอกเงยและสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่าย ๆ ด้วยการเก็บเงิน 10-15 %

จากรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอดล ง ทุ น ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภท

ก็มีความเสี่ ยงที่แตกต่างกันออกไป ควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี การวางแผนการใช้เงิน

สำหรับวัยรุ่นนี้.. เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดี

5. กำหนดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งหลาย ก็ต้องลิ สต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และ แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ

จะช่วยให้เราระมัด ระวังการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ แบ่งตามหมวด

ได้ ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

6. เงินออม

การที่เราลิสต์ ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดนี้ ถือเป็นการวางแผนทางการเงินเบื้องต้น ที่นำไปใช้ได้จริงและช่วยลดปัญหา

ทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้เยอะเลยทีเดียวทั้งนี้หนี้สินใน แต่ละเดือนไม่ ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน

7. หารายได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคม อ อ นไ ลน์ เป็นที่นิยม และคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้อ ข า ย ผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว

การสร้างรายได้ จากช่องทาง อ อ นไ ลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก และใช้ต้นทุนต่ำกว่า ยุคก่อนๆ เชื่ อว่า วัยรุ่นยุคใหม่ทุกคน

ต่างคุ้นเคยกับสื่ อ อ อ นไ ลน์ เป็นอย่างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นรายได้เสริมนอก

เหนือจาก งานประจำได้

 

ขอบคุณ : e – y h a n g w a