7 เทคนิค โต้เถียงอย่างมีชั้นเชิง แม้อีกฝ่ายจะตำแหน่งสูงกว่าเรา..แต่ใช่ว่าจะแพ้ไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งเรื่องงาน หรือเรื่องอื่นๆ กับใครก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของทุกคนก็คือ

การชนะการโต้แย้งในครั้งนั้นให้ได้ ทั้งนี้นัก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ พบว่า มันมีหลากวิธีการพูดที่สามารถช่วยให้คุณเป็นฝ่ายที่คุมบทสนทนา

หรือเอาชนะอีกฝ่ายได้ ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะมาดูพร้อมกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้าง

ให้ฝ่ายตรงข้ามอธิบายความคิดของเขาก่อน

การให้ฝ่ายตรงข้าม แ ช ร์ มุมมอง หรือความคิดของเขาก่อนนั้นสามารถช่วยให้คุณคิดหาคำโ ต้แย้งได้ค่ะ

นอกจากนี้ให้คุณลองถามคำถามที่เป็นลักษณะปลายเปิด และ ก ร ะ ตุ้ น ให้อีกฝ่ายอธิบายให้ได้มากที่สุด

พูดสิ่งที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับข้อโ ต้แ ย้ งของฝ่ายตรงข้าม

ก่อนที่คุณจะแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ให้คุณพูดทวนสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดอีกครั้ง ซึ่งมันสามารถทำให้เกิ ดความไว้วางใจได้ค่ะ

เพราะคู่สนทนาเห็นว่าคุณฟังสิ่งที่เขาพูด ทั้งนี้คุณอาจมีแนวโน้มที่จะชนะการโ ต้แ ย้ งในครั้งนี้

ยอมรับความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม

การแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับบางส่วนของความคิดเห็นของเขาพร้อมกับบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร

นั้นอาจทำให้อีกฝ่ายเย็นลงและพิจารณาความคิดเห็นของคุณด้วยค่ะ

เตรียมข้อมูลให้พร้อม

ก่อนที่คุณจะทำการโต้แย้งใครก็ตาม คุณจะต้องเข้าใจสิ่งที่คุณคิดได้อย่างถ่องแท้ก่อนค่ะ

เพราะคุณจะได้โ ต้ตอบในกรณีที่อีกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ

ระบุสิ่งที่เห็นด้วยกับเขา

การพูดสนับสนุนบางความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามนั้นสามารถช่วยให้ บ ร ร ย า ก า ศ ดีขึ้นได้ค่ะ

โดยมันจะทำให้อีกฝ่ายใจเย็นลงและไม่เกิ ดความรู้สึกลบต่อคุณมากเกินไป

สบตา

ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังพูด ให้คุณมองตาเขาค่ะ เพราะมีงาน วิ จั ย พบว่า การมองคู่สนทนาจะช่วยสนับสนุนให้เกิ ด

การจูงใจทั้งนี้การหลบตาคู่ต่อสู้มักเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณมีความพึงพอใจในตัวเองต่ำ

ลดเสี ยงให้เบาลง

การพูดเสี ยงดังอาจทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจ แต่มันอาจทำให้คุณเป็นฝ่ายที่พ่ายแ พ้ค่ะ ยิ่งไปกว่านั้น

มันอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮึดสู้ และสุดท้ายคุณก็อาจโดนเขาเผด็จศึกแทน

อย่างไรก็ดีหากคุณใช้เสี ยงที่เบาลงแต่ยังคงชัดถ้อยชัดคำคนฟังก็จะรู้สึกสบายใจ และ บ ร ร ย า ก า ศ จะไม่ ตึ ง เ ค รี ย ด จนเกินไป

..สำหรับใครที่รู้ตัวว่ามักเป็นฝ่ายที่เสี ยเปรียบ หรือพ่ายแ พ้ทุกครั้งที่มีการโ ต้เถี ยง ให้คุณลองนำวิธีที่เราแนะนำข้างต้นไปปรับใช้ดูค่ะ

ไม่แน่ว่ามันอาจทำให้คุณกลายเป็นผู้ชนะในครั้งต่อไปก็เป็นได้..

 

ขอบคุณ : d a v i d w o l f e