เกร็ดความรู้

7 ทักษะลักษณะท่าทางของคนเหมาะที่จะเป็น “เถ้าแก่ใหม่” ในอนาคต ที่ควรต้องมี

การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศัยทักษ ะต่างๆและก ล้ าห าญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1. ชอบหาเงินมากกว่าชอบใช้เงิน

ถ้าชอบใช้เงินต้องไปเกิ ดเป็นลูกเถ้าแ ก่เพราะตัวเถ้าแ ก่ต้องมีนิสั ยชอบหา รู้ค่าของเงินผมชอบคบคนรวย

ถ้าคบผิ วเผิ น คุณจะเห็นแค่เปลือกแต่ผมชอบคบถึงแก่น

คือ คบจนรู้ว่าเขาทำงานหาเงินกันยังไงอันนี้ถ้าเราปรับให้หาเงินตามแบบเขา เราจะรวย

2. มีนิสั ยให้ก่อนค่อยรับ

ถ้าเป็นลูกน้อง ต้องการรับก่อนทำงาน เขามักถามว่าฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แสดงฝีมือทำงานเลย

ส่วนเถ้าแ ก่จะบอกว่า ชิมก่อน ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

3. ชอบทำอะไรแตกต่าง

ถ้าชอบทำเหมือนคนอื่น อย่าเปิดธุรกิจเลย มันเหนื่อยเปล่าเถ้าแ ก่ต้องกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ

ลูกจ้างชอบการแข่งขัน แต่เถ้าแ ก่ชอบทำสิ่งที่ไม่ต้องแข่งกับใคร

4. กล้ามองการณ์ไกล

คนส่วนใหญ่ชอบมองใกล้เพราะมันดูปลอดภั ยลูกจ้างประจำมองผลตอบแทนสิ้นเดือน ได้เงินหลักหมื่น

ส่วนเถ้าแ ก่มองผลตอบแทนธุรกิจ มองเป็นปี เพื่อเงินหลักแสน หลักล้าน

5. พูดได้ขายของเป็น

ถ้าพูดไม่ได้และขายของไม่เป็น อย่าริเป็นเถ้าแ ก่ ยกเว้นคุณจะมีหุ้นส่วนที่ทำได้

การทำธุรกิจทุกอย่าง หนีไม่พ้ นการขาย การนำเสนอ

6. รับผิ ดชอบเงินตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย

เถ้าแ ก่ทุกคนต้องบริหารรายรับรายจ่ายได้ดี คนสมัยนี้เป็นเถ้าแ ก่ยๅก

เพราะใช้ชีวิตติดหนี้ตั้งแต่เริ่มทำงาน…ชีวิตหนี้

7. รู้จักใช้เครื่องทุ่นแร ง

ใช้เครื่องจักร ใช้ลูกน้อง ใช้เทคโนโลยี ถ้าเป็นเถ้าแ ก่แล้วใช้แต่ตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการเปลี่ยนที่ทำงาน

คือ จาก ก ร ร ม ก รในบริษัทมาเป็น ก ร ร ม ก รอิสระ

ลองสำรวจ 7 ข้อที่กล่าวมา เพื่อดูว่าเราพร้อมจะเป็นเถ้าแ ก่แค่ไหน

ไม่มีเถ้าแ ก่คนไหน ร่ำรวยจากการ “ประหยัดรายจ่าย” แต่เค้ารวยจากการ “สร้างรายได้”

ไม่มีเถ้าแ ก่คนไหน ร่ำรวยจากการ “ทำงานง่าย” แต่เค้ารวยจากการ “ทำงานย าก”

ไม่มีเถ้าแ ก่คนไหน ร่ำรวยจากการ “ทำงานหนัก” แต่เค้ารวยจากการ “ทำงานฉลาด”

ไม่มีเถ้าแ ก่คนไหน ร่ำรวยจากการ “คิดเยอะ” แต่เค้ารวยจากการ “คิดเป็น”

ไม่มีเถ้าแ ก่คนไหน ร่ำรวยจากการ “ขายแร งงาน” แต่เค้ารวยจากการ “ขายไอเดีย”

ไม่มีเถ้าแ ก่คนไหน ร่ำรวยจากการ “ปฏิเสธโอกาส” แต่เค้ารวยจากการ “มองหาโอกาสทุกเวลา”

“คนที่ทำงานหนัก กับคนที่ทำงานฉลาด

มีมาตรวัดความสำเร็จ ที่แตกต่างกัน..”

อย่าให้ต้องหาเงินมากมายเพื่อนำไปใช้รักษาตัวเองให้ห้อง ICU

อย่าทุ่มแต่กับงาน จนเสี ยครอบครัว เสี ยเพื่อนฝูง

ธุรกิจ มันไม่ใช่ทั้งชีวิตของเรานะครับ ไม่ใช่เลย

ธุรกิจ เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ดังนั้น “อย่าเยอะ” เอาแค่พอเหมาะ

หาเวลาให้ตัวเองบ้าง แบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วย ทำกิจกร รมเพื่อสังคมบ้าง เพื่อนฝูงไปไหนก็ไปด้วยกันบ้าง

อย่างนี้แล้ว !!! ชีวิตจะมีความสุขมากๆ ครับ

 

ขอบคุณ : p o s t t o d a y