เกร็ดความรู้

หมดยุครายได้ทางเดียว วิธีคิดเพื่อชีวิตทำงานประจำแต่มีรายได้ทางอ้อมถ้าเข้าใจ 4 ข้อนี้

ความเสี่ ยงอย่างหนึ่งเลย คือการมีร ายได้แค่ทางเดียว ของชีวิตมนุษย์เงินเดือน เพราะถ้าเรามีร ายได้ทางเดียวจากงานประจำ

แล้วถ้าเกิ ดว่า เกิ ดปัญหาจากงานประจำ จนเราต้องตกงาน จะทำยังไงล่ะ

ถ้าอย่างนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อคิดสำหรับ งานประจำ แต่มีร ายได้ทางอ้อมเป็นยังไงบ้าง

1. ปรับทัศนคติ กับงานไม่ประจำใหม่ซะตอนนี้

บางคนมีทัศนคติ ที่ไม่ดีกับงานไม่ประจำแบบที่เราเองไม่รู้ตัว

ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ คือตัวฉุ ดไม่ให้เราก้าวไปไหนไกลได้เพราะบางที คนเราก็จำกั ดขอบเขตให้กับชีวิต

และที่สำคัญเราไม่รู้ตัว ความเป็นจริงนั้น

เราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด จงก้าวออกมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ บ้าง

2. มองหาร ายได้เสริมจากสิ่งที่ตนเองชอบ

ไม่ว่าใคร ก็ย่อมมีสิ่งที่ชอบ ที่อย ากทำ สิ่งที่ชอบอาจจะเป็น งานเย็ บกระเป๋าทำมือ

ไม่ต้องเสี ยเงินไปซื้อ กระเป๋าที่เราอย ากได้

เราสามารถทำเป็นอาชีพเส ริมได้นะด้วยการนำไปข ายอ อนไ ลน์

หรือพัฒนาต่อไปเป็น ซื้อมาขายไป ในอนาคตก็ยังได้เราจงเริ่มต้น จากสิ่งที่เราชอบ

3. อย่าพึ่งร ายได้จากงานประจำเพียงทางเดียว

การพึ่งพิงร ายได้ทางเดียวจากงานประจำ นับว่าเป็นความเสี่ ยงอย่างยิ่งเลยล่ะ เราไม่ควรประม าทด้วยการหาร ายได้

จากงานประจำเพียงทางเดียว สำหรับคนที่คิดหาแผนสำรอง

คือ ทำงานเสริ มงานประจำไปด้วย เราจะมีร ายได้อย่างน้อยสองทาง

ทั้งจากงานประจำ และงานเส ริม ลดความเสี่ ยงได้มากเลยล่ะ

4. พอเราหาสิ่งที่ทำได้แล้ว ต้องคอยพัฒนาเพื่อ ต่ อ ยอด

เราต้องรู้จักพัฒนา ต่ อ ยอดไปได้เรื่อย ๆ โดยเริ่มต้นเราอาจจะทำเป็นร ายได้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ

แต่เราต้องคิดเพื่ออนาคต เพิ่มคุณค่าให้กับงานของเรา

“ในปัจจุบันเราไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้

เพียงแค่เราเก่งกว่าคนกลุ่มหนึ่งก็พอแล้วและนำเรื่องที่เราเก่งออกมาถ่ายทอดคุณค่าให้ได้

แล้วคุณค่านั้นมันจะตืเป็นมูลค่ากลับมาให้เราเอง..”

 

ขอขอบคุณ : t a m n a n n a