เกร็ดความรู้

หัดงกบ้างมันก็มีข้อดีนะ 7 นิสั ยประหยัดลดรายจ่ายเพิ่มเงินในกระเป๋าได้ ยๅมขัดสนมีใช้เพราะเหลือเก็บ

เชื่อว่าใครก็อย ากเป็นคนรวยด้วยกันทั้งนั้น หรืออย่างน้อย ๆ ก็คงอย ากมีเงินเก็บไว้ให้อุ่นใจบ้าง เพียงแต่ว่าเหตุผลในการใช้จ่ายของ

แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ครั้นจะออมเงินให้มากหน่อยก็อาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินออกไปซะนี่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินการใช้สิ่งของต่างๆ อีกมากมาย บางเรื่องก็แลดูมีเหตุผล

บางเรื่องก็ดูเหมือนจะมากเกินไป อะไรที่พอประหยัดได้ พอทำด้วยตัวเองได้ก็จงใช้ความสามารถตัวเองทำบ้าง

1. ไม่ใช้เงิน เพื่อซื้ อความสุข

เขาก็เหมือนคนทั่วๆ ไปที่ อ ย า ก จะได้จิบกาแฟอุ่นๆ

แต่พวกเขารู้จัก เลือกที่จะชงกาแฟกินเอง ดีกว่าเดินเข้าร้านกาแฟ

2. ซ่อมแซมเอง

เมื่อไหร่ที่มีของใช้ในบ้านเกิ ดความเสี ยหาย เขาจะลงมือทำการซ่ อมแ ซ มเองก่อน

เพราะพวกเขาเชื่ อว่า ยู ทู ป ใช้สำหรับแก้ไขได้

3. เลือกใช้ สิน ค้ า มือสอง

พวกเขามักจะเริ่มต้นค้นหา ในเ ว็บไซต์ ข า ย สิ น ค้ ามือสอง ก่อนอื่นใด เพราะในนั้นส่วนมาก

จะมี สิ น ค้ าดีๆ ที่พวกเขาต้องการอยู่ สิ น ค้ าบางอย่าง

4. หากิจกร ร ม ย า มว่าง

กิจกร ร มของพวกเขา จะเน้นที่จะควั กเงินจ่าย หรือทำการ รู ดบั ตรเค รดิตให้น้อยเพราะพวกเขาจะยืนอ่ านหนังสื อ ในร้านข าย

หนังสื อเลือกที่จะ อ อ ก กำ ลั ง ก า ยด้วยการเดิน และเดินเล่นตามท้องถนน มากกว่าจะหนีไปเดินต ากแ อร์ในห้าง

5. แบร นด์เนมหรอ เมินมันซะ

ทุกวันนี้คนเราก็หลงไปกับของแบบนี้ แบบไม่ลืมหูลืมตาหมดเงินไปกัน สิ น ค้ า ที่ไม่ได้จำเป็น กับชีวิตเลย แต่ขอให้ได้ มีแบร นด์นี้มา

ใช้ก็จะรู้สึกดี คนขิ้ ง กไม่สนใจเรื่อง ของแบ รนด์เลย เรื่องจะให้ซื้ อของ เพราะเป็น แ บ รนด์เนมนั้น ไม่มีวันจะมีขึ้นมาได้

6. ไม่ทิ้ง ให้เสี ยของ

พวกเขาจะสนใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นเรื่องของการใช้ ย า สี ฟั น แชมพู สบู่งี้ พวกเขาจะใช้ทุกอย่าง ในปริมาณที่พอเหมาะ

ส่วนเรื่องใช้สบู่มาก เหมือนล้ างพื้นห้องน้ำเนี่ย ลืมไปได้เลย เรื่องเล็กๆ น้อยๆ

เช่นนี้ ดูแลจริงจัง มันก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะเชียวนะ

7. วางแผน สำหรับการซื้ อของใช้

พวกเขามีการวางแผน ในการซื้ อละเอียดมาก เช่น เรื่องของกระดาษชำร ะพอห้างใหญ่มีการ ล ด ร า ค า กระดาษ

พวกเขาจะซื้ อในจำนวนมากๆ ที่ได้เป็นเดือนเป็นปีเลย เพราะมันจะทำให้พวกเขาประหยัดได้เยอะเลย

“เวลากับโอกาส เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา

ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้ จะเป็นการย าก

ที่จะได้พบมันอีกหน..”

ขอบคุณ : s m a r t s m e