10 คำพูดเหล่านี้ให้นึกถึง ทุกๆ เช้ามันช่วยคุณได้ ใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองท้อ สู้ๆ นะ..

ใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองท้อแท้ ทำอะไรก็ไม่เป็นดั่งใจ เมื่อคุณรู้สึกผิ ดหวังกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจนเกิ ดท้อขึ้นมา

ให้คุณนึกถึงคำพูดเหล่านี้เอาไว้แล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้น

1. จงพ ย า ย า มมองหาสิ่งดี ๆ ในทุกวัน

แม้ว่ามันจะ ย ากเพียงใดไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงามตามที่คุณวางแผนไว้หรอก

หากวันใดเจอเรื่องท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนแปลงคุณไปในทางที่ดีขึ้น

2. ลองจับที่ชี พ จรของคุณดู แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่

เมื่อทุกอย่ างผิ ด พล าดไปหมด เรามักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จำไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นเหมือนฝัน ร้ า ย

คุณมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่ างกลับมาดีเหมือนเดิมได้ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่

3. ชีวิตที่สวยงามไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเ พ อร์เ ฟ กต์

แม้อะไร ๆ จะผิ ด พล าดไปหมด แต่ขอให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสำหรับคุณที่ยังคงอยู่

ถ้าคุณยังมีลมหายใจ มีครอบครัวอันน่ารักและเพื่อนฝูงที่รักคุณ มีอาหารอร่อยๆ

และมีหลังคาคอยกำบังฝน เท่านี้คุณก็มีพอและครบถ้วนแล้ว

4. ใน ย ามสุข จงกล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลอง

แต่พอถึง ย ามทุ กข์ จงกล่าวขอบคุณและก้าวต่อไปข้างหน้าโลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน

หากไม่มีความมื ด ก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี

แต่เมื่อมันเกิ ดขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว ขอบคุณ แล้วพลิ กวิ ก ฤ ตนั้นให้เป็นโอกาส

5. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถ พ ลิ ก ผันทั้งชีวิตของคุณได้

ถ้าคุณไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่ จงจำไว้ว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ จริง ๆ

แล้วคุณมีทั้งอิ ท ธิ พ ลและความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่ งฝันได้

เพราะฉะนั้นจงอย่ าให้ความเป็นจริงทำให้คุณหมดกำลังใจ

คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิด มุมมอง และทั ศ น ค ติเชิ งบวกของตัวคุณเอง

6. ให้จำไว้เสมอว่า สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึงคุณจึงไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอดเพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้ เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวัง

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ การก้าวต่อไป เปิดโล กทั ศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

7. บางครั้งคุณแค่ต้องไปนั่งพูดคุยกับเด็กน้อยวัย 4 ขวบ และคุณตาวัย 84 ปี

เพื่อให้เข้าใจชีวิตอีกครั้งหนึ่งบางทีเราก็มักจะลืมนึกถึงบทเรียนสำคัญๆ

ในชีวิตที่สามารถช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ ย ากลำบ ากไปได้ แค่เปิดรับมุมมองใหม่ๆ

ก็ทำให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนไปอย่ างสิ้นเชิงแล้ว

8. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่ างไร

จงลุ ก จากที่นอนและแต่งตัวเสี ย มุ่งสู่จุดหมาย อย่ าเพิ่งยอมแ พ้อย่ าปล่อยให้ชีวิตทำ ร้ า ย

คุณนานจนเกินไป การ พ ย าย า มรักษาวิธีคิดที่ดี และเปลี่ยนวัน ร้ าย ๆ ให้กลายเป็นความเข้มแข็ง

มันจะทำให้คุณสามารถก้ าวไปข้างหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

9. บางครั้งสิ่ง ร้ าย ๆ ที่เกิ ดขึ้นในชีวิต

อาจเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้จงมองให้เห็นถึงความงามในช่วงเวลาอัน เ ล ว ร้ า ยและรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่

10. ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า

เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่เลย เราก็แค่แ ก ล้ งทำเป็นรู้เท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณเ ค รี ย ดกับชีวิต

ให้จำไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้ น ร นเหมือนกันหมด ไม่มีใครรู้มากกว่าใครในเรื่องการใช้ชีวิตหรอก

 

ขอบคุณ : p o s t n e t