เกร็ดความรู้

จงสอนลูกสอนหลาน ให้ใช้เงินเป็น เพื่อที่โตมาพื้นฐานชีวิตจะได้ดีๆ ดูแลตนเองและครอบครัว ไม่ลำบๅกในอนาคต

เรื่องที่คุณพ่อ คุณแม่ ควรสอนลูกๆ และนำไปสอนให้พวกเขารู้จัก หลักการใช้เงินให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ กับชีวิตตัวเองเมื่อเขาโตมานั่นเอง

1. สอนให้รู้จัก ที่มาว่าเงินมาได้ยังไง วัยอนุบาลคือช่วงวัยที่เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่มก้าวออกไปสู่โลกกว้างแล้ว

ฉะนั้นเขาจะถูก ภาวะรอบข้างกล่อมเกลาให้รู้จักใช้เงินเอง และกว่าคุณจะมารู้ตัวอีกที อาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อย ส่งตาแป๋ว

มาตรงหน้าเพื่อขอเงิน ดังนั้นก็ได้ฉ วยโอกาสนี้ สอนให้เขารู้จักที่มา ของเงินไปเลย

บอกเขาว่าเงินที่คุณให้มาจากการที่คุณต้องออกไปทำงาน แล้วข้าวของที่ใช้

ก็ใช้เงินที่ทำงานมานี่แหละซื้อ เพื่อให้เขารู้ว่าเงินจะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้าง

วิธีนี้จะช่วยสอนให้ เขารู้ว่าเราจ่ายเงินออกไปเพื่อ 2 อย่างคือ

เพื่อความต้องการของตัวเอง และเพื่อความจำเป็น ถ้าเขาใช้เงินซื้ อขนมหรือของเล่ น

เงินที่เหลือ ก็อาจจะไม่พอใช้สำหรับของจำเป็นอย่างอื่นในบ้านไงล่ะ

2. สอนให้รู้จักบริหาร คุณยังสอนให้เขา รู้จักวิธีจัดการกับการเงินได้ ด้วยการให้ค่าขนม เป็นรายวันเพื่อให้เขา

มีประสบการณ์ตรง กับการใช้จ่ายเงินและสิ่งสำคัญอีกอย่างคือคุณจะต้องสม่ำเสมอ กับจำนวนและเวลาที่ให้เขาด้วยนะ

หนักแน่นให้พอที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม เมื่อใช้เงินหมดก่อน ยิ่งถ้าคุณบอกให้เขารู้ว่า

หากเขาใช้เงินจนหมด เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่าย กับสิ่งที่มีความสำคัญกว่า

ดังนั้น ลูกๆ จึงควรจะต้อง รู้จักแบ่งเงินออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่จะใช้ แล้วอีกส่วนคือส่วนคือออมไว้ เพื่อใช้ในวันหน้าด้วย

3. สอนให้รู้จักค่าของเงิน สอนเขาให้รู้จักตัวเลขต่างๆ ให้เขาคุ้นเคยกับการแต กทอนของตัวเงิน เริ่มจากจำนวนน้อยๆ

อย่างเงินเหรียญ 5 บาทจะเท่ากับเงินเหรียญห้า 1 เหรียญ และวิธีนี้นี่แหละ นอกจากจะเป็นการสอน

บวกลบเลข ยังช่วยให้เขาคุ้นเคย กับแต่ละเหรียญด้วย

4. ในขณะที่เขายังแบมือ ขอเงินซื้ อขนม ก็ควรเริ่มจากการสร้างวินัย ในการใช้เงินให้เขา

ทำให้เขาดูเพราะเด็ กเล็กๆ ช่วง 2 ขวบนั้นพวกเขานั้นมีการเรียนรู้แล้ว เขาจะสังเกตพฤติกร ร มของพ่อแม่

และเก็บไปคิด ลูกๆ เขาอาจยังไม่เข้าใจ ว่ามีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน

โดยผ่านเงิน แต่พฤติก ร รมของคุณพ่อแม่นี่แหละ จะทำให้เขาค่อยๆ

เรียนรู้ได้เอง และทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินแบบไหน

มาถึงตรงนี้แล้ว บางเรื่องอาจดูปฏิบัติได้ย าก เชื่อเถอะว่า หากคุณปลูกฝัง

ให้เขามีวินัยในการใช้เงิน ตั้งแต่เขายังเล็ก จากนี้ไปลูกของคุณ จะไม่ตกเป็นเหยื่ อ ของโฆ ษณ าชวนเชื่ อแน่นอน

“เด็กดีในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า” เช่นกันหากอย ากให้เด็กรู้จักคุณค่าของเงิน

พ่อแม่ก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักการออมและการใช้เงิน เพื่อวางร ากฐานการเงินที่ดีในอนาคต

ซึ่งการสอนเรื่องเงินๆ ทองๆ ก็ทำได้ง่ายและทำได้ตลอดเวลา..

 

ขอบคุณ : s a n – s a b a i