เกร็ดความรู้

10 เรื่องเหล่านี้ที่ควรคิดก่อนพูด ให้คนในที่ทำงานรู้

เรื่องที่สำคัญในองค์กรอีกอย่างคือ การทำงานอย่าง เปิดใจกับเพื่อน แต่การเปิดใจ

ก็ไม่ใช่ไปบอกเขาทุกอย่างและนี่แหละ 10 สิ่งที่คุณไม่ควรเผ ย ให้คนอื่นรับรู้

1. เผ ยว่า นี่เป็นผลงานของฉันนะ

การทะเยอทะย า นในที่ทำงานมันคือสิ่งดี แต่กลวิธี ที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้น ต้องไม่ใช่การเอาดี เข้าตัวอย่างเดียว

จนไม่แยแสเพื่อนร่วมงาน ทำเช่นนี้ถือเป็นหา ย นะ ในการทำงาน

เพราะพนักงานที่ดีพวกเขาจะ ต้องการให้ทีมสำเร็จ ไม่ใช่ตัวเองสำเร็จแค่คนเดียว

2. เผ ยว่า คุณคิดว่าคนอื่น ไม่มีความสามารถ

เพราะการประกาศให้คนอื่นรับรู้ ว่าใครสักคนไม่มีความสามารถไม่ได้ทำให้คุณ ดูมีความสามารถ ถ้าคุณมีโอกาสช่วยคนที่คุณว่าก็จงทำให้

คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนให้โอกาสคน จงช่วยเหลือคนอื่นให้มาก และอย่าไปดูถู ก คนอื่น

3. เผ ยว่า “คุณ เ ก ลี ย ด งานที่กำลังทำ”

แค่ทำงานตัวเองมันก็เครี ย ดอยู่แล้ว ยังจะมาฟังเรื่องบ่นของคนอื่นอีกนั่นแหละ มันจะทำให้คุณถูกมองว่า

เป็นคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดี กับองค์กรตัวเอง

4. เผ ย ความเชื่อ ด้านการเมื อ ง และศาสนา

เพราะใครก็รู้ว่า 2เรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใครหรอก ไม่ว่าจะ ก า ร เ มื อ ง หรือศา ส น า คุณจะอยู่ฝ่ายไหน ก็ไม่ควรจะเปิดเผ ยจะดีที่สุด

เพราะคุณและเพื่อนร่วมงานอาจผิ ดใจกัน เพราะความเชื่อที่ไปด้วยกันไม่ได้

5. เผ ยว่า คุณได้เงินเดือน เท่าไหร่

คนในครอบครัวคุณ พวกเขายินดีที่จะฟังว่า คุณได้เงินเดือนมากแค่ไหน แต่ไม่ใช่กับเพื่อนร่วมงานทุกคนหรอกนะที่จะอย ากฟัง

เพราะไม่ว่าองค์กรไหนๆก็ไม่สามารถจัดสรร เงินเดือนให้ยุติธรรมกับทุกคนได้แน่ๆ

6. เผ ยว่า “คุณเป็นคน ขิ้ เ ม า”

คุณเองอาจคิดว่ามันเท่ เพราะการที่คุณเป็นสิ งห์นักดื่ ม และมาทำงานได้ตลอด

แต่ภาพที่เพื่อน ร่วมงานมองคุณอาจ ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด เพราะบางคนอาจมีความคิด

ด้านลบกับของมึนเม า ถ้าวันไหนคุณทำงานพล าดอาจจะโด นโยงไปเกี่ยวกับเรื่อง การดื่ มของคุณก็อาจมีมากขึ้น

7. เผ ยว่า คุณกำลังหาง านใหม่อยู่

มันเหมือนเป็นการสกั ดขาตัวเองให้ล้ม ถ้าเกิดว่าเจ้านายคุณรู้ว่า คุณกำลังหาง านใหม่นั่นคือการปิดโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานที่ทำ

อยู่เชียวนะ แล้วในช่วงที่คุณยังหาง านไม่ได้คุณอาจจะเจอการใช้งานหนักมากขึ้น เพราะเขารู้ว่าคุณอย ากจะไปแล้ว

8. เผ ยทุกสิ่งที่คุณทำบน เ ฟ ส บุ๊ ค

อย่างพวกรู ปไปเที่ยวเม าสุดเหวี่ ยง จนอ้ วกอยู่ริมถนน และทุกสิ่งที่เกิ ดขึ้นในชีวิตคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องโพ สต์ลงเ ฟ สทั้งหมดหรอกนะ เพราะเจ้านายคุณ เขาอาจแยกแยะไม่ออก

9. เผ ย มุขตลกที่มันก้ าวร้ าว

และสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือ มุขตลกก้ าวร้ าวนี่แหละ ที่อาจทำให้คุณ เป็นคนน่ารั งเกี ยจ

เช่น การล้อเลียน มองความผิ ด พล าดคนอื่นเป็นเรื่องตลกไปซะหมด

10. เผ ยเรื่อง บ น เ ตี ย ง

เพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใจกล้าพอ ที่จะมาคุยเรื่องพวกนี้นัก และมันก็ไม่เหมาะที่จะไปเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังด้วย เพราะคุณไม่รู้หรอกว่า

ใครหัวโบราณที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้บ้างโดยเฉพาะหัวหน้า ที่อายุมากๆ เขาอาจมีความคิดที่ต่างจากคุณ

 

ขอบคุณ : a d v a n c e d b i z