เกร็ดความรู้

นิสั ย 8 ข้อของหัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องกดเลิ ฟ ที่ได้ใจลูกน้อง ลูกน้องเคารพ

หัวหน้าที่ดีไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังต้องบริหารคนเป็นด้วยมันจะดีมาก ถ้าเรามีลูกน้องที่พร้อมทุ่มเท

ในการทำงานให้เรา เพราะศรัทธาในตัวหัวหน้า เหมือนเรื่องต่อไปนี้ มาดู 8 นิสั ยหัวหน้าที่ดี ที่ได้ใจลูกน้อง ลูกน้องเคารพ

1. ให้อิสระแก่พวกเขา

เพราะการให้อิสระกับพนักงาน ให้เขาได้คิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ แต่ยังอยู่ภายใต้โจทย์ที่คุณให้ สิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้พนักงาน

ไม่รู้สึกอึ ด อั ดทั้งได้มีโอกาส แสดงศักยภาพที่มีในตัวเองด้วย

2. ความเคารพพวกเขา

เพราะแม้ลูกน้องจะมีตำแหน่ง ต่ำกว่าคุณ มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะพูดจาชแบบไหนกับเขาก็ได้ เมื่ออย ากให้ความสัมพันธ์ของคุณ

กับลูกน้อง เป็นไปอย่างราบรื่น ฉะนั้นคุณ ควรให้ความเคารพกับทุกคนด้วยนะ

3. การมีความอดทน

เพราะคุณสมบัติที่ผู้นำควรมี คือ ความอดทนไง คุณอาจต้องเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้

เผลอแสดงความไม่พ อ ใจออกมาได้ แน่นอนว่า มันจะทำให้ลูกน้องรู้สึกกลัว ไม่สนิทใจกับคุณไง

4. ให้อภั ย

หากพนักงาน เขาทำผิ ดพล าด และนิสัยหัวหน้าที่ดี จะไม่พูดจาซ้ำเติมพวกเขา จงให้อภัยเขา และหมายรวมไปถึงพย าย ามลืมสิ่งเหล่า

นั้นด้วยเพื่อป้องกัน การมองพนักงานคนนั้นในแง่ ร้ า ย เพราะมันมีผลต่อการ ทำงานของเขา

5. ให้ความจริงใจกับเขา

สิ่งหนึ่ง ที่หัวหน้าที่ดีต้องมีคือ ความจริงใจ เพราะต่อให้คุณ ทำงานดีเก่งแค่ไหนแต่กลับไม่มีความจริงใจให้แ ก่ลูกน้อง แล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครอย ากร่วมงานด้วย

6. ให้ความเป็นส่วนตัว

เป็นหัวหน้า ไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องรู้ทุกเรื่องของลูกน้องหรอกนะเพราะคนเรา ต่างก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ไม่ต้องการให้คนอื่น

มารุ ก ล้ำซึ่งหัวหน้าที่ดี ควรมีนิสัยที่ดี มีเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่นๆ ด้วย

7. คำชื่นชม

เพราะการชื่นชมลูกน้อง คือสิ่งที่หัวหน้าต้องมีนะ โดยเฉพาะเมื่อเขาทำงานดีแม้เขาเป็นงานเล็กๆ เพราะการพูดชมนั้น

สามารถเป็นกำลังใจและพลั งชั้นดี ที่จะทำให้พนักงานอย ากสร้างสรรค์งาน ดีๆ ต่อไปนั่นเอง

8. การให้โอกาส

เมื่อคุณเจอลูกน้อง ที่มีแวว ว่าเขาจะทำงานได้ดี คุณเองก็ควรให้โอกาสเขาแสดงศักยภาพด้วยของเขา

โดยพย าย ามส่งเสริมหาวิธีพัฒนาให้เขาทำงานได้ดีขึ้น ในตอนที่คุณมาเป็นหัวหน้าเขา

ที่กล่าวมานี้ จงนำมาปรับใช้ รับรองว่าคุณ จะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักแน่นอน

แน่นอนค่ะว่าการเป็นหัวหน้าคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จะให้เอาใจทุกคนเหมือนกันนั้นก็คงไม่ได้ ดังนั้นหัวหน้าจำเป็นต้อง

มีเทคนิคที่ดี มีวุฒิภาวะ และที่สำคัญต้องมีสติในทุก ๆ การกระทำ แต่ก็เชื่ อว่าไม่ย ากจนเกินไป

แม้ว่าคนส่วนใหญ่มีหัวหน้ามากกว่ามีลูกน้อง หากคุณเป็นคนที่มีลูกน้อง จงเชื่อไว้ก่อนว่า

ตัวคุณสามารถเป็นหัวหน้าที่ดีได้ ถ้ามุ่งมั่นตั้งใจ

 

ขอบคุณ : v e r r y s m i l e j u n g