เกร็ดความรู้

9 วิธีหลอกตัวเองยังไงให้เก็บเงินได้ ยอมขัดสนเพื่อเก็บ จะได้พอมีเงินเหลือบ้าง

1. ทำเรื่องออมเงินให้เป็นอั ตโ นมั ติ

มีแค่ความตั้งใจมันไม่พอครับ เพื่อนๆ ควรทำเรื่องวางแผนการเงินให้เป็นเรื่องอั ตโ นมั ติโดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป ว ดหั วคิดในทุกเดือนว่าจะต้องออมเงินยังไงเท่าไหร่

โดยให้เพื่อนๆ เข้าไปคุยกับธนาคาร แล้วขอจัดระบบโอนเงินอั ตโ นมั ติจากบัญชีเงินเดือนของเพื่อนๆ เข้าไปที่บัญชีเงินเก็บ

เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็จะไม่พล าดหรือลืมเก็บเงินตามที่ต้องการเลยละครับ

2. เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออมเงิน

ถ้าหากเพื่อนๆ มีการ ย กเลิ กค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่นการเปลี่ยนโปรมือถือให้ถูกลง หรือการ ย ก เลิ ก เ คเบิ้ ลทีวี

แน่นอนว่าเพื่อนๆ ต้องมีเงินเหลือใช่ไหมครับ ถ้าหากอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้น ก็ให้เอาเงินที่เหลือจากที่ต้องคอยจ่ายทุกเดือน มาเข้าบัญชีเงินฝาก ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นครับ

3. ใส่กุญแจล็ อ กไว้เลย

ถ้าหากมีเงินส่วนไหนที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้อยู่แล้ว แล้วเราคิดอย ากจะออมเงินก็ให้นำเงินไปเก็บไว้ในที่ที่ถอนออกมาย ากครับ

เช่นการเก็บเงินไว้ในบัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit) ที่จะทำให้เพื่อนๆถอนเงินออกมาไม่ได้ เว้นแต่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

4. เก็บ r e w a r d จากบัตรเครดิต

ถ้าหากเพื่อนๆใช้บัตรเครดิตที่มี cash-back rewards ก็ให้เอาเงินที่ได้ตรงนั้นไปเข้าบัญชีเงินฝากดีกว่าครับ

เพราะถือว่าเป็นเงินที่เราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือนนั่นเอง

5. เอาเงินโ บนั สมาเก็บ

ไม่ว่าจะเป็นเงินโ บนั สเงินเดือน เงินได้คืนจากภาษีหรือการได้เงินคืนจากที่ใดๆ ก็ตาม ถ้าเพื่อนๆ อย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้น

การออมเงินส่วนเพิ่มที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้เพื่อนๆ สามารถออมเงินได้มากขึ้นครับ

6. ทำให้เหมือนเล่นเกม

เวลาเพื่อนๆ ได้เงินทอนมาเป็นเหรียญหรือทอนมาเป็นแบงค์ย่อยๆ เช่นแบงค์ 20 ที่เราไม่ค่อยได้ใช้

ก็ให้กลับบ้านมาแล้วเอาหยอดกระปุกไว้ ทุกๆ สิ้นเดือนก็ให้เอาเงินจากกระปุกตรงนั้นไปเข้าบัญชีเงินฝาก ก็จะเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นครับ

7. เอาเงินไปซ่อน

ฟังแล้วก็ดูประหล าดดีนะครับ แต่การที่ทำให้ตัวเองไม่เห็นว่าเรามีมูลค่าเงินอยู่แล้วเท่าไหร่ ก็จะทำให้เราไม่อย ากใช้เงินมากขึ้น

โดยเพื่อนๆ สามารถทำการแยกบัญชีเงินเก็บไว้ธนาคารหนึ่งและบัญชีใช้จ่ายไว้ในอีกธนาคารนึง

สำหรับบัญชีเงินเก็บ เราไม่ต้องทำบัตร ATM เพื่อที่เพื่อนๆ จะได้ไม่ต้องมีเครื่องมือไว้ถอนเงินออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองครับ

8. ตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี

เวลาเพื่อนๆ เปิดบัญชีเงินฝากแต่ละที ชื่อบัญชีก็เป็นชื่อเพื่อนๆ หรือเป็นเลขบัญชี ดูน่าเบื่ อสุดๆ เลยใช่ไหมล่ะครับ

ยิ่งเพื่อนๆ มีหลายบัญชีก็ยิ่งสับสนว่าแต่ละบัญชีจะใช้ทำอะไร ทางที่ดีถ้าหากเพื่อนๆ อย ากออมเงินให้ได้มากขึ้น

ก็ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีว่า บัญชีนี้ใช้สำหรับทำอะไร

9. เมื่อเงินเดือนขึ้นก็ให้เก็บส่วนต่าง

ถ้าสมมุติปีนี้เพื่อนๆ ได้เงินเดือนขึ้นสัก 5,000 บาทก็ให้เก็บเงินเพิ่มตรงนี้ไว้ในบัญชีเงินฝากจะดีกว่าครับ

เพราะถ้าหากเราไม่ได้มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเพิ่ม ก็ออมเงินตรงนี้ไว้สำหรับตอนเกษี ยณก็จะมั่นคงมากกว่าครับ

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h