เมื่อมีคนยืมเงินกับคุณ คิดให้ดี ต้องเข้าใจ 7 ข้อก่อน จะได้มีเพื่อนมากขึ้น และมีศั ต รูน้อยลง

เงินเป็นสิ่งที่ข าดไม่ได้ในสังคมนี้ เพราะเงินสามารถทำให้เรารู้จักกับนิสั ยของคนที่อยู่รอบตัวเราได้

การให้คนอื่นยืมเงินแบบง่ายๆ แต่เมื่อถึงเวลาคืนกลับทวงเงินคืนย าก ในชีวิตของเราคงหนีไม่พ้ นกับการที่มีคนยืมเงินกับเรา

ที่จะให้ยืมหรือไม่ และจะให้ยืมเท่าไหร่ มันจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเรา คนในสังคมทุกวันนี้มันพูดย าก

อะไรที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ถ้าเคลี ยร์กันไม่รู้เรื่องอาจทำให้ผิ ดใจกันได้ง่าย

แม้กระทั่งพี่น้องแท้ๆ ก็ต้องเคลี ยร์เรื่องเงินให้ชัดเจน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆ ที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน ในสังคมที่มีจิตใจเย็นชานี้

การให้ยืมเงินนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้คุณมีเพื่อนมากขึ้นและมีศัตรูน้อยลง

1. แล้วส่วนมากคนที่ให้เงินเขายืม มักจำจะได้ซะด้วยสิ แต่คนที่ไปยืมเขามา มักจะลืม แต่คนให้ยืมกลับไม่กล้าทวง

คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องซะงั้นทุกครั้งที่เจอกันคนให้ยืมกลับรู้สึกกระอักกระอ่วน คนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร แปลกเนอะ!

2. อย่าให้คนที่ไม่สนิท ยืมเงินเพราะคนที่เขาสนิท ใครเขาจะให้เขายืม

3. เพราะการให้เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้ อศั ต รูเชียวล่ะ อย่าแบบว่าอะไร ๆ ก็ให้เงินเขายืมเงิน ความสู ญเสี ยหลังจากนี้

มันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือมิตรภาพ เพราะจุดเริ่มต้นนั้นคุณอย ากช่วย แต่สุดท้าย ความซ วยจะมาเยือน ในไม่ช้า

4. คนที่ถูกยืม กลัวถูกยืมเป็นครั้งที่สอง ไปๆมาๆ เสียทั้งเงินเสี ยทั้งเพื่อนซะงั้น

5.ที่ให้เธอยืมเงินใน ณ ตอนนั้น ไม่ใช่เพราะฉันมีเงิน หรือฉันไม่ลำบ ากหรอกนะ

แต่เพราะฉันน้ำใจ ที่อยากให้เธอผ่านเรื่องร้ ายไปได้ด้วยดี และเป็นความเห็นใจความเชื่ อใจที่มีให้

6. ก่อนมายืมเงิน เมื่อก่อนคบหาเป็นเพื่อน พอหลังยืมไป กลายเป็นพี่ใหญ่และพอเอาเงินมาคืน

ทำตัวยังกับเป็นผู้มีพระคุณ มันเป็นแบบนี้จริงๆ

7. ถ้าคนที่เคยยืมเงินกลับมายืมอีกเป็นครั้งที่สอง หรือมากกว่านั้น ทั้งที่ยังไม่คืนเลย คนแบบนี้ไม่เคยสำนึก เงินที่คุณให้ยืมไปครั้งแรก

แต่เขาจะโก รธแค้ นที่คุณไม่ให้เขายืมอีก ถ้าจะหมางใจกันเพราะ ไม่ให้ยืมเงิน ก็หมางใจตั้งแต่ครั้งแรกไปเลยดีกว่า

อย่าให้ต้องเจ็ บช้ำทั้ง ๆ ที่เคยให้ยืมไปแล้วครั้งหนึ่ง

มันก็เหมือนสุภาษิตจี น บทหนึ่งกล่าวไว้ว่า ยืมแล้วคืนให้ ยืมครั้งต่อไปไม่ย าก

ก่อนจะให้ใครยืมเงิน คิดก่อนนะ ว่ามีกำลังที่ จะหามาใช้คืนได้แค่ไหน ถ้าไม่ ก็อย่ายืมเลย

 

ขอขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์