เงินเดือนสูงแค่ไหน แต่เงินอาจไม่เหลือ 10 สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราจน

10 สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่จะฉุ ดรั้ ง ไม่ให้คุณไปถึงความฝันที่ตั้งไว้ และล้วนเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่ ความย ากจนซึ่งประกอบด้วย 10 สิ่งที่นำไปสู่ ความย ากจน

1. ขิ้เกี ยจ

สิ่งนี้ถือเป็นนิสั ยของแต่ละคน ความเกี ยจ คร้ านไม่เคยทำให้ใครรวยขึ้นมาได้ จะเห็นว่าคนที่ไม่มีความรู้

แต่ขยันก็ไม่เคยอดต าย แต่คนมีความรู้แต่เกี ยจ คร้ านก็ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การเงิน หนำซํ้าการเงินก็มีแต่ลดลงๆ

2. สร้างหนี้สิน

ไม่ว่าจะเป็นการผ่ อ น สินค้า ผ่ อ น รถ ผ่ อ น บ้ าน หรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถผ่ อ น ได้

คุณผ่ อ น หมด ทั้งที่รายได้ของคุณก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้ว เมื่อหักค่าผ่ อ น ต่างๆ

ถ้ารายได้คุณยังไม่พร้อมต่อการสร้างหนี้ ควรหลี ก เลี่ ย ง ที่จะเป็นลูกค้าเงินผ่ อ น ต่างๆ

3. ติดการพ นั น

บ่ อ น ทำล าย ความมั่นคงด้านการเงินที่ชัดเจนที่สุด คือ การพ นั น ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

ก็ทำให้การเงินของคุณนั้น ล่ ม จ ม ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ควรหลีกเลี่ ย ง

ที่จะเข้าไปข้องแวะเกี่ยวกับการพ นั นทุกรูปแบบ แต่ควรนำเงินที่จะไปเสี่ ย ง โ ช คมาเป็นเงินออมดีกว่า

4. กิเ ล ส

สิ่งนี้อาจจะคล้ายกับความไม่พอเพียง อย ากได้ในสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมี อย ากได้ไปทุกสิ่งที่คนอื่นมี

โดยไม่ได้นึกถึงแง่ของการใช้สอย ว่าสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ พอซื้ อมาก็ใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็เลิ กใช้

5. สังสรรค์ทุกสัปดาห์

สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบความรื่นเริง แม้ว่าการทำงานมาอย่ างเหน็ ดเหนื่ อย ตลอดสัปดาห์จะทำให้เรานั้น

อย ากจะพักผ่ อ น หรือผ่ อ น คลายด้วยการสังสรรค์บ้ าง แต่การสังสรรค์ทุกสุดสัปดาห์ ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ควรลดจำนวนการสังสรรค์เหลือเพียงเดือนละครั้งก็น่าจะเพียงพอ แต่หากอย ากจะพักผ่ อ น

และสบายกระเป๋าก็น่าจะลองซื้ อหนังมาดูที่บ้ านในวันหยุดสัปดาห์ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดี

6. ฟุ่มเฟือย อย ากได้ทุกสิ่ง

ทั้งที่บางสิ่งไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณเลย หรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว คุณกลับซื้ อมาเพิ่มอีก เมื่อถึงสิ้นเดือนเงินเดือนเข้า

แทนที่คุณจะหักเงินออกสำหรับออม คุณกลับนำเงินออมไปซื้ อสิ่งของ

ที่คุณอย ากได้ ความหฟุ่ มเฟื อยหรือการไม่มีความยับยั่งชั่งใจนำไปสู่ความย ากจนได้อย่ างไม่ต้องสงสัย

7. ไม่มีวินัยในการออม

จากข้างต้นเมื่อข าดเป้าหมายที่ชัดเจน การออมจะไม่เกิดขึ้นเลย หากข าดวินัยและความเสมอต้นเสมอปลาย

ท้ายที่สุดเมื่อคุณข าดวินัยในการออม คุณก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เลย เพราะการข าดวินัย

8. หลงแ บรนด์เ น ม

กับดักของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ กระเป๋า เสื้อผ้า จะต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์เนม

แม้ว่ากระเป๋าหรือเสื้อผ้าของแ บ ร นด์ดังจะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้สูง

ก็ไม่ควรที่จะซื้ อมาใช้ แต่ควรเป็นการซื้ อด้วยเงินเก็บที่คุณสะสมไว้น่าจะดีกว่า

9. ก่อหนี้บัตร เ ค ร ดิ ต

การมีบั ตร เครดิ ต เป็นเรื่องที่ให้คุณและให้โท ษหากคุณไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายที่คุณใช้ไปในแต่ละเดือน

การใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงินในแต่ละเดือน ก่อให้เกิดภาระที่ต้องชำระในแต่ละเดือนที่มากขึ้น จนท้ายที่สุด

คุณเลือกชำระแบบขั้นตํ่า และก็นำไปสู่การเป็นหนี้บัตรเครดิตในที่สุด

10. การขาดเป้าหมายทางการเงิน

เป็นการไม่มีแผนด้านการเงินอย่ างชัดเจน โดยเฉพาะแผนการออมเงินที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่ างชัดเจน

ว่าในแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ และในบางครั้งแม้จะตั้งเป้าหมาย ไว้ชัดเจนแล้ว

แต่พอถึงสิ้นเดือนก็ทำเงินในส่วนนั้นไปใช้แทนที่จะนำเงินส่วนนั้นไปออม

จาก 10 ข้อสัญญาณที่นำไปสู่ ความย ากจนทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริง เรารู้อยู่แ ก่ใจ

ว่าควรจะทำอย่ างไรที่จะไม่ก่อหนี้และมีรายได้เพิ่ม ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่ างเคร่งครัด

 

ขอขอบคุณ m o n e y h u b