ข้อคิด

มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รoด (อย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่า..อย่ามองคนอื่นว่าโ ง่)

เด็กหนุ่มคนหนึ่ง เป็นชาวสงขลา เรียนเก่งมาก ได้ทุนไปเรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กจนจบด็ อ ก เ ตอร์ จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน

บ้านของเด็กหนุ่ม อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ต้องนั่งเรือแจวข้ามไป

เด็กหนุ่มพูดขึ้นว่า : “เรือที่ติดเครื่องยนต์ไม่มีเหรอ ลุง?”

ลุงตอบกลับเด็กหนุ่ม : “ไม่มีหรอกหลาน ที่นี่มันบ้านนอก มันห่างไกลความเจริญมีแต่เรือแจว”

เด็กหนุ่ม : “โอ..ล้าสมัยมากเลยนะลุง โบราณมาก ที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง

ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก ไปส่งผมฝั่งโน้น เอาเท่าไหร่ลุง?”

ลุง : “80 บาท”

เด็กหนุ่ม : “OK..ไปเลยลุง”

ในขณะที่ลุงแจวเรือ หนุ่มนักเรียนนอกก็เล่าเรื่องความทันสมัย ความก้าวหน้า ความศิวิไลช์ ของอเมริกาให้ลุงฟัง

“เมืองไทย..เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้วล้าสมัยมาก ไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง?

ทำไมไม่พัฒนา ทำไมไม่ทำตามเขาเลียนแบบเขาให้ทัน?

เด็กหนุ่ม : ลุง..ลุงใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไหม? “

ลุง : “ไม่รู้หรอก..ใช้ไม่เป็น”

เด็กหนุ่ม : “โอโฮ้..ลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ ชีวิตลุงหายไปแล้ว 25 %”

“แล้วลุงรู้ไหมว่า เศรษฐกิจของโลกตอนนี้เป็นยังไง?”

ลุง : “ลุงไม่รู้หรอก”

เด็กหนุ่ม : “ลุงไม่รู้เรื่องนี้นะ ชีวิตของลุงหายไป 50 %”

“ลุง..ลุงรู้เรื่อง นโ ยบายการค้าโลกไหมลุง? “

“ลุง..ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหมลุง? “

“ลุงไม่รู้หรอก..หลานเอ๊ ย”

“ชีวิตของลุง ลุงรู้อยู่อย่ างเดียวว่าจะทำยังไงถึงจะแจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้ ชีวิตของลุงหายไปแล้ว 75 %”

พอดีช่วงนั้นเกิดลมพายุพัดมาอย่างแร ง คลื่นลูกใหญ่มาก ท้องฟ้ามื ด ค รึ้ ม

ลุง : “นี่พ่อหนุ่มเรียนหนังสือมาเยอะจบดอกเตอร์จากต่างประเทศ ลุงอย ากถามอะไรสักหน่อยได้ไหม? “

เด็กหนุ่ม : “ได้..จะถามอะไรหรือลุง “

“เอ็งว่ายน้ำเป็นไหม? “

“ไม่เป็นจ๊ะ..ลุง”

“ถ้างั้นชีวิตของเอ็งกำลังจะหายไป 100% แล้วพ่อหน่ม”

อย่ าคิดว่าตัวเราเหนือกว่าคนอื่นเพียงแค่มีการศึกษาสูง ยังมีประสบการณ์ชีวิต

ที่ต้องศึกษาอีกมาก แม้จะไม่มีใบประกาศมอบให้

ความรู้ท่ ว มหัวเอาตัวไม่ ร อ ด สำนวนนี้ หมายถึง คนที่มีวิชาความรู้ดี หรือรู้ส ารพัดเกือบทุกอย่าง

แต่ถึงคราวเกิดเรื่องมีปัญหาขึ้นกับตัวเอง กลับจนปัญญาแก้ไข หรือมีความหมาย

อีกทางหนึ่งว่า.. มีความรู้อยู่มากมาย แต่ใช้วิชาหากินไม่ถูกช่ อ ง

ทำให้ต้องตกอยู่ในฐานะที่ลำบ าก ย ากจนเรื่อยมา สู้คนที่ไม่รู้หนังสือเลยแต่หากินจนร่ำรวยได้

จึงเป็นที่มาของสุภาษิตสำนวนไทย ที่ว่า ความรู้ท่ว มหัวเอาตัวไม่ ร อ ด

“คนฉลาด..ย่อมไม่อวดวิเศษแม้แต่น้อย

อ่อนน้อมถ่อมตนเอง ย่อมมีอะไรดีกว่าการอวดเบ่งเป็นแน่”

 

ขอบคุณ : p o s t t o o k j a i