ข้อคิด

สละเวลาเพียง 1 นาทีชีวิตดีขึ้นจิตใจเป็นสุข “อ่ๅนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต”

ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวันชีวิตเรานั้นกำลัง สั้ น ล ง

การแก้ ก ร ร ม ที่ดีที่สุด : นั่นคือการแก้ไข ความคิด คำพูดและการกระทำของเราก่อนเลย ก่อนที่จะไปแก้ไขอย่างอื่น

ตอนนี้ถ้าคุณกำลังล้ ม เ ห ล วในชีวิตมันไม่ใช่เพราะคุณโชคไม่ดี

แต่เป็นเพราะ มีบางอย่างที่คุณควรทำ แต่คุณกลับไม่ทำ

และ มีบางอย่างที่คุณไม่ควรทำ แต่คุณกลับทำ ลองคิดทบทวนดูให้ดีๆ

การฝึกจิตใจ : อาจจะไม่ได้ทำให้เราพ้ นทุ กข์ตลอดกาล แต่มันจะทำให้เรานั้น เป็นทุ กข์นานน้อยลง

การอยู่กับปัจจุบัน : ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องที่สำคัญ แต่มันคือการหยุดทุ กข์ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

ความคิดด้านลบ : จะส่งผลไม่ดีต่อเราก่อนที่จะไปส่งผลต่อคนอื่นเสมอ

ความคิดด้าน : บวกจะให้พรแก่เรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

จำเอาไว้ว่าความทุ กข์และความลำบ ากทั้งหมดทั้งมวล : ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ คำ ส าป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอน

โปรดสังเกตดูให้ดีๆ ว่า : สิ่งที่ทำให้เราทุ กข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่พ ฤ ติ ก ร ร ม ของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

การวิจารณ์คนอื่น : ในทุกวันใจก็จะต่ำลงทุกวัน วิ จั ย ตัวเองทุกวันใจจะสูงขึ้นทุกวัน

ถ้ารู้แบบนี้แล้วดังนั้นในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้น : เพราะในแต่ละวันชีวิตเรานั้นกำลังสั้นลง

ยิ่งอายุเรามากขึ้นในแต่ละวัน : ชีวิตของเรายิ่งต้องพบผู้คนมากมาย เหตุการณ์หลายอย่าง

กว่าที่เราจะเติบโตและเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ ได้นั้น บางครั้งเราก็ต้องผ่านเรื่องราวที่แสน ย าก ลำบ าก

กลายเป็นความเหนื่ อย กลายเป็นความท้อ ทำให้เรารู้สึก อย าก จะถอดใจ

แต่ถ้าเราลองเรียนรู้ และ เก็บเกี่ยวอะไรหลายๆ อย่างจากเรื่องราวต่างๆ

ในวันที่ผ่านมาจะไม่มีสักหยดน้ำตาที่ไหลไปอย่างไ ร้ค่า

ลองเปิดหัวใจของเราให้กว้างอยู่เสมอ แม้แต่เรื่องเ ศ ร้ าโ ศ กก็ยังมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้

ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราตลอดไป เมื่อเกิดขึ้นได้ ก็ดับได้ตามกาลเวลา พอถึงจุดๆ หนึ่งเรื่องใหม่ ปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่

วันนี้ทุ กข์หนักหนารอก่อน รอใจให้เข้มแข็ง รอเวลาบรรเทาอาการเจ็ บ

รอสติให้มีมากพอ เมื่อมีสติแล้วจะเห็นทางแก้ไขของปัญหาเอง

ทุกๆอย่างมีทางออกเสมอ เพียงแต่ต้องให้เวลา ใครๆ เขาก็ทุ กข์ทั้งนั้น

ไม่มีใครหนี้ทุ กข์ได้ รวย-จน ก็ทุ กข์เหมือนกันแต่คนละอย่าง

แล้วเมื่อผ่านไปได้ เราจะเข้มแข็งและแกร่งขึ้นเสมอ..

 

ขอบคุณ : b i t c o r e t e c h