เกร็ดความรู้

ฝึกใช้ชีวิตคิดได้แบบนี้ “คุณจะไม่มีจน” อยๅกจนต่อไป หรืออยๅกรวยขึ้นมีความสุขในชีวิต จงเริ่มทำซะ

ความจนเป็นคำตรงข้ามกับความร่ำรวย ซึ่งมีวิถีการใช้ชีวิต แตกต่าง ราวฟ้ากับดินความจนทำให้ชีวิตต้องกระเสื อก กระสน

สะสมความเครี ยด กับการเป็นหนี้สินกับคุณภาพชีวิต ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ข าดความร่าเริงในชีวิต เพราะมั วแต่คิดว่า

เมื่อไรจะรวยเสี ยที เชื่อว่าไม่มีใครชอบความจนส่วนความรวยนั้น ให้ไลฟ์สไตล์ ที่นำความสุขมาให้ตน

และครอบครัวจะไปไหนมาไหน ก็สะดวกสบาย ที่อยู่ ที่กินล้วนอุดมไม่ข าดแคลน อย ากไปเที่ยวก็ได้ไป

ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผ าก ว่าจะต้องหมุนเงิ นหรือไปกู้ยืมใครมาใช้หนี้ดี

เรามาดูหลักการใช้ชีวิต เพื่อหลีกหนีความจนกัน

1. อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด

ในภาวะเศรษฐกิจ เช่นนี้ หากเราไม่ปรับตัว ยังใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะความจน จะมาเยือน และไม่ยอมไปไหน อย่างแน่นอน

ให้คุณท่องคำว่า อะไรประหยัดได้ ก็ต้องประหยัดเอาไว้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยให้คุณมีเงิ น งอกเงย จากการประหยัดนั้น ถึงแม้จะเป็นเงิ นไม่มาก แต่เป็นการเพาะนิสั ย

ให้ขย ายไปทุกพื้นที่ของชีวิต และต้องยอมรับว่าเศรษฐีหลายคนก็ยังยกย่องว่า ความประหยัด

เป็นคุณสมบัติหนึ่ง ที่นำพาชีวิต พวกเขาให้ประสบความสำเร็จ

2. สร้างนิสัยรักการออม

เมื่อคุณมีวินัย ในการออมเงิ น ผลที่ได้ ย่อมนำความชื่นใจ มาให้ เพราะคุณจะเห็นยอดเงิ นออม เพิ่มขึ้นทุกเดือน

และนับว่า เป็นนิสั ยของเศรษฐี ที่มักจะคิดเรื่องเงิ นออม ก่อนเสมอ อย่างน้อยก็อุ่นใจ ที่มีเงิ นก้อนหนึ่ง ที่โตขึ้นเรื่อยๆ

ต่างจากคนที่ไม่คิด จะออมเงิ นจากรายได้ของตนเลย มีเท่าไรใช้หมด แถมใช้เงิ นเกิน จากที่ได้รับด้วย

อย่างไรก็พบ กับความจนเรื้ อรั งแน่นอน คุณสามารถ เริ่มต้นคิดถึงเงินออมได้ตั้งแต่บัดนี้ และลงมือทำ

จากจำนวนเงินน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มจนถึงจุดที่คุณพอใจ ในแต่ละเดือน เพียงทำเท่านี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

3. มองหาการลงทุน

ข้อนี้สำคัญมากเลย ที่จะทำให้คุณเลื่อนฐานะการเงิ นขึ้นมาได้ คนรวยมักชอบมองหาการลงทุน

คุณก็ต้องมองหาการลงทุน ด้วยเช่นกัน ซึ่งการลงทุนมีมากมาย หลายประเภท

ที่จะทำให้เงิ นของ คุณงอกเงยขึ้น แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องหาความรู้เรื่องการลงทุน ในกิจการนั้นๆ ก่อน

เพื่อลดความเสี่ ยง เรียกว่า ลงทุนอย่างชาญฉลาด ซึ่งหลายคน ก็ประสบความสำเร็จ จากการลงทุน

ทำให้การเงิน ฟื้นตัวและพลิ ก กลับมา เป็นคนรวยได้

4. ยึดหลักความพอดี

ไม่ว่าจะกิน จะใช้ หากไม่อย ากจน เงิ นติดลบ ก็ต้องนำหลัก ความพอดีมาใช้ คุณควรบริหารเงินเป็น สัดส่วนกินและใช้

อย่างเหมาะสมไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป พอดีพอดี บางคนชอบกิน ของแพง ถ้านานๆ ที คงไม่เป็นไร

แต่หากเน้นกินของแพ ง ทุกวัน เพราะชอบอย่างนี้ อร่อยลิ้น แต่ต้องมานั่งเครียด กับเงินไม่พอใช้

อย่างแน่นอน ทุกสิ่งอย่าง ที่เกี่ยวกับเงินคุณจะต้องคิดให้มากๆ ไม่ใช่อะไรก็ได้ เพราะเงิ น

เวลาใช้นั้นเร็ว แต่เวลาหานั้นย าก และนานจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงิ น ก็ต้องฉุกคิดไว้ก่อน

5. มีความขยันขันแข็ง

ปัจจุบันงานก็หาย าก มีข่าวการปลดพนักงาน ออกมาเนืองๆทำให้หลายคน ไม่มั่นใจว่า จะเป็นตนในวันใดวันหนึ่ง

หรือไม่ หากคุณทำงานประจำ แน่นอนว่า ต้องโ ชว์ความขยันขันแข็ง ให้เจ้านายเห็น เพื่อเป็นจุดแข็ง

ให้คุณในย ามที่ต้องประเมินผลงาน ความขยันขันแข็งตรงข้ามกับความขิ้เกี ยจ คงจะไม่มีหน่วยงานไหนที่

อย ากได้คนขิ้เกี ยจ เรียกใช้ย าก ผลงานน้อยเข้าทำงานแน่

ซึ่งหากคุณโดนให้ออกจากงาน นั่นแหละคุณจึงจะรู้ว่างานคือเ งิน และไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิ นนั้นเอง

6. บันทึกบัญชีการเงิ น

เรื่องการบันทึก บัญชี มีผลต่อชีวิตจริงๆการบันทึกบัญชี การเงินเป็นการแกะรอยการเงิน ทุกฝีก้าวว่าเงิ นไปไหน ได้มาเท่าไร

ทำให้คุณวางแผนการเ งินจากสมุดบันทึก ซึ่งดีกว่า แค่จำๆ ในสมอง

หลักการบันทึกบัญชีคือ ให้คุณบันทึกเงินเข้าออก ทุกเม็ด เงินไม่ให้ตกหล่น ตามความเป็นจริง

แล้วขีดเส้นสรุปรายวัน และทำรายเดือนอีกครั้งเพียงเท่านี้ คุณจะเห็นร่องรอยการเงิน ของคุณ

และมีสติมากขึ้น การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย จะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินได้ดีขึ้นอีกด้วย

7. หมั่นหาความรู้เสมอ

คุณต้องทำตัว ให้กลายเป็นผู้หิวกระหาย ในความรู้ เพื่อนำมาต่อยอดไอเดีย ในการพัฒนาชีวิต และรายได้ของตนซึ่งความรู้

มีหลายประเภท อาทิความรู้ในอาชีพต่างๆ ความรู้ในเรื่องการลงทุน ความรู้ในเรื่องการเงินเป็นต้น

และปัจจุบันความรู้ต่างๆ เหล่านี้ ก็แฝงตัวอยู่ทุกที่ ให้เราเก็บไปบางแห่ง ไม่ต้องเสี ยเงิน แต่อย่างใด

เช่น ในอิ นเ ต อร์เน็ต ตามเว็ บไ ซต์ต่างๆ มีความรู้มากมาย รอให้เราไปค้น ไปคว้าและไปเก็บมา แบบให้เปล่า

อยู่ที่ว่า เราจะเห็นคุณค่าของความรู้นั้น แล้วนำมา ต่อยอดพัฒนาชีวิตของตน ให้พ้ นจากความจนหรือไม่

ต้องยอมรับว่า การใช้ชีวิตของแต่ละคน นำมาซึ่งความร่ำรวย หรือความย ากจน ที่แตกต่างกัน

ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น ยังเป็นคำกล่าวที่เตือนใจได้ เป็นอย่างดี หากเราสร้างเหตุดีผล ก็ย่อมดี

ตามมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่นำความรุ่งเรือง ให้ชีวิตดีกว่า จะได้ไม่ถูกประทับตราว่าเป็นคนจนแบบถาวรอีกต่อไป

 

ขอบคุณ : m o n e y h u b