สุขภาพ

(เตือนสติได้ดีมากๆ) ชีวิตของคนที่เป็นหนี้ จนคิดว่าจะไม่เหลืออะไรแล้ว จะต้องทำยังไง.

เพราะเรื่องการเป็นหนี้นั้น หลายคนก็เป็น และมันถือว่าเป็นปัญหาหนักที่สุดสำหรับเรื่องการเงินก็ว่าได้

ยิ่งใครเป็นหนี้ชนิดที่แทบ จะหมดเนื้ อหมดตั ว บอกเลยว่แก้ปัญหาย าก

แต่มันก็ไม่ใช่ว่า จะแก้ไม่ได้เลย คนที่เป็นหนี้นะ

สิ่งแรกเลย เราต้องตั้งสติให้ดีก่อนคิดไว้เสมอว่าการเป็นหนี้ไม่ได้ ฆ่ ๅ ใคร

เพราะทุกปัญหามีทางออกแค่เรามีสติ แต่อย่าหันไปหาทางออกง่ายๆ คิดง่ายๆ อย่างหาเงินที่อื่น

มาโปะหนี้ โดยเฉพาะห นี้นอกระ บ บ มันจะยิ่งทำให้หนี้เรา เพิ่มเร็วหนักกว่าเดิม สิ่งที่เราควรทำ

อย่างแรกคือเริ่มไปเจรจา กับคนที่ให้เรากู้เงิน

เพราะจริงแล้วเวลาที่เป็นหนี้ อยู่สามารถเดินเข้า

ไปหาเจ้าห นี้ ขอประนอมหนี้ได้ เจ้าหนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือว่าบริษัทบั ตรเ คร ดิ ต

เขาอย ากได้เงินของเขาคืนอยู่แล้ว แม้จะได้ด อ กเบี้ยน้อยลงก็ตามที

เพราะมันดีกว่าปล่อยให้เป็นห นี้เสี ย ฉะนั้น ลองเจรจาให้หมด

กับเจ้าหนี้ที่เรามี จากนั้นลองแยกหนี้ดี กับ ห นี้เล วดูนะ แยกให้ออกจากกัน

ต่อไปก็เริ่มจัดการหนี้เล ว ที่มีโดยจัดการ จากหนี้เล วที่มีต้นทุ นหรือ ด อ กเบี้ ยที่สูงก่อน

ซึ่งเงินที่เรา จะหามาปิดหนี้พวกนี้ได้ เราว่าเราอาจจะต้องตั ดใจข ายสินทรั พย์ บางอย่างออกมาก่อน

เพราะส่วนนึง ที่เราจะเป็นหนี้เราเชื่อว่าน่า จะมาจากการที่เราเอาเงินไปซื้ อสินทรั พย์ต่างๆ

เช่น พวกรถยนต์ โทรศั พท์มือถือ หากมาถึงจุดนึงที่ร ายได้ไม่พอ เราอาจจะต้องข ายเพื่อไปปิดหนี้

เพื่อให้ภาระด อ กเบี้ ยมันลด และพอสถานการณ์ดีขึ้น ก็ค่อยกลับไปซื้ อใหม่ก็ยังได้เลย

และข้อควรระวั งก็คือ ส่วนใหญ่ทุกคน จะมีสินทรั พย์

เช่น ที่อยู่อาศัยแน่ๆ หากไม่มั่นใจว่าจะสามารถหาเงินมาผ่ อน

จ่ายได้จริงๆ อย่าคิดเอาที่ดินหรือบ้าน ไปค้ำ เพราะว่าเมื่อเราเอามาคืนไม่ได้บ้านเราจะโดนยึ ด

ทีนี้ปัญหาจะยิ่งหนักกว่าเดิมที่อยู่ก็ไม่มี ยังไง ก็ห้ ามเอาบ้านเราไปหมุนเชียว

พอเราเริ่มลดภาระ เรื่องหนี้ได้ระดับหนึ่งแล้ว เราเชื่อว่าปัญหาน่าจะเบาขึ้น ต่อไปเราก็ต้องมาจัดการ

ตัวเองที่เป็นต้นตอปัญหา เพราะการเป็นหนี้ มันเกิดจากที่เราหาเงินได้ไม่เท่า รายจ่ายที่จ่ายออก

เราจึงต้องไปหยิบยืมเงินจากที่อื่น เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่าย ฉะนั้น ช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ดี

อาจจะต้องเหนื่อยขึ้น ลองหาทางเพิ่มร ายได้ง่ายๆ

เช่น การทำโอที งานพ าร์ทไ ทม์ช่วงวันหยุด เส าร์-อาทิตย์

เพื่อเพิ่มร ายได้ให้กับตัวเอง เดือนๆ นึงได้เพิ่มมา 10,000 ถึง20,000 บาท มันก็ลดปัญหาได้เลยล่ะ

ทุกคนจงสู้ กับปัญหานะ เหนื่ อย กายดีกว่าเหนื่อยใจที่ไม่รู้จะหาเงินที่ไหน

มาจ่าย แต่หลังจากที่ผ่านช่วงชีวิตนี้ไปได้ เราจะแกร่งขึ้นอีกมาก เพราะส่วนตัวเรา

ก็เคยเป็นหนี้หลายแสนเช่นกันจากการ ล ง ทุ นทำธุรกิจนี่แหละ

เพราะผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิด แต่หลังจากที่เราผ่านมาได้ ก็ทำให้เราแกร่งขึ้นมาก

สู้งาน ประหยัดมากขึ้น เห็นค่าของเงินที่ได้มา ทุกคนที่กำลังสู้ ขอให้ปลดห นี้ให้ได้น้าา

ท้ายที่สุดแล้ว เราควรขอบคุณปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะปัญหาทำให้เราได้มองเห็นแง่มุมต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนจากการทำงานวิธี การแก้ปัญหา หรือแม้แต่ ใครคือคนที่เราไว้ใจได้

หรือใครที่คอยช่วยเหลือเราเมื่อย ามที่เราเกิดปัญหา แต่อย่างน้อยที่สุด

เราต้องไม่ต อ กย้ำซ้ำเติมความผิ ด พล าดของตัวเราเอง แต่ต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุด

หากเราไม่สามารถให้กำลังใจเราได้ ก็คงไม่มีใครบนโลกนี้ที่สามารถทำได้อีกแล้ว

 

ขอบคุณ : m o n e y – b u f f a l o