เกร็ดความรู้

วิธีหลักคิดของคนหาเงิ นเก่ง จนมีชีวิตที่รวย เขาคิดกันยังไง

ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวลิขิต ให้เราประสบความสำเร็จ ทางด้านการเ งินนั้น ก็คือวิธีคิดที่แตกต่างกัน เรื่องเงิ นทอง

หรืออาจจะจริงหนอ ลองคิดกันดู สมมุติแล้วกัน ทำงานมีเงิ นเก็บ เดือนละ 10,000 บาท 1 ปี 120,000

แล้วเงิ นล้านบาทล่ะ เราต้องใช้เวลาเก็บถึง 10 ปีเลยหรือ ปรับวิธีคิดและทัศนคติของเราเสี ยใหม่ เพราะความคิดเดิมๆ

เป็นอุ ป ส ร ร ค ต่อความร่ำรวยครับ

คนรวยชอบคิด

ชอบหาไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ ทำให้สามารถสร้างช่องทางของรายได้

มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

คนรวยกล้าพูด

กล้าข าย กล้านำเสนอ คนรวยจะกล้าข าย กล้านำเสนอ สิ่งที่สร้างประโยชน์

หรือสร้างคุณค่า ให้ผู้อื่น “ผู้ซื้อ” จะซื้อหรือไม่เป็นอีกเรื่อง?

คนรวยโครตขยัน!

และมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน พื้นฐานของคนสำเร็จ ต้องขยันทุกคน

แต่ขยันอย่างมีเป้าหมาย และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร

หลักคิดคนหาเ งินเก่งเขาคิดกันยังไง

1. หาเงิ นเป็นทักษะเหมือนกีฬา ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหน ที่มาเริ่มฝึกตอนโต การฝึกทักษะ

การหาเงิ นยิ่งเด็กยิ่งได้เปรียบ

2. คนจะจ่ายเงิ นเมื่อเราแก้ปัญหาให้เขา ทุกปัญหามีเงิ นซ่อนอยู่ ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

3. ทำเรื่องย ากให้มันง่ายคนจะยอมจ่ายเงิ น ถ้าเราทำเรื่องย าก ให้มันง่าย ธุรกิจให้ความรู้ออนไลน์ทั้งหมด

ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ คือทำเรื่องย ากให้ง่าย ง่ายสุดก็ขา ยดีสุด

4. ทำเรื่องที่คนอื่นไม่อ ย ากทำ ทำความสะอาดเก็บขยะ การจัดระเบียบ วางระบบงาน สร้างคน

ยอมจ่ายเงิ น ให้สิ่งที่เขาไม่อย ากทำเองเสมอ

5. จ่ายน้อยทยอยผ่อนคนยอมซื้อง่ายกว่า

6. การหาเงิ นไม่ใช่สิ่งผิ ดไม่ใช่เรื่องน่าอาย คนที่ทำงาน หาเ งินตั้งแต่เด็ก จะไม่มองเงิ นในแ ง่ลบ

เหมือนคนส่วนใหญ่ เราต้องมองการหาเ งินในแ ง่บวก

7. รู้จักจ่ายเงินเป็นรางวัล คนหาเงินเก่งทุกคน จะรู้วิธีในการให้เงินรางวัล การใช้เงินเล็ก น้อยๆ เพื่อซื้อใจคน

เป็นเรื่องของน้ำใจ และไม่มีอะไรที่น้อยเกินไปหรอก

8. ให้เก็บเงิ นเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่สร้างเ งิน คนหาเงิ นเก่ง ย่อมมีวันนึง ที่ไม่เก่ง ต้องสร้างทางเลือก โดยการทยอยซื้อสินทรัพย์

ที่สร้างเงิ นให้เราตลอดไป เช่นหุ้ นปันผล

 

ขอบคุณ : r e a d y k i d s