(เขียนได้ดีมาก) เป็นผู้หญิงหยุดสวยได้ แต่อย่าหยุดทำงาน หาเงินเก่ง ไม่พึ่งพาใครมันเท่กว่า..

เกิดเป็น ผู้หญิงอย่ าหยุดทำงาน อย่ าหยุดหาเงินเอง

เพราะสังคมจะให้เกียรติ ผู้หญิงที่รู้จัก..”สร้างคุณค่าให้ตัวเอง”

ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว ไม่ว่าแฟนคุณ จะมีฐานะอย่ างไรสามารถดูแล

หรือ ซัพพอร์ต ได้ดีแค่ไหน นั่นไม่ใช่ ส า ระ สำคัญ

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อย่ าหยุดหาเงินเอง..

ผู้หญิงที่ หาเงินเองได้ มันมีเกียรติ และ สังคมจะยอมรับผู้หญิงเก่งผู้หญิง

ที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มันเท่กว่า มันคูลกว่า..

มันสบายใจกว่าเป็นไหนๆ เราจะใช้เงิน ที่เราหามาด้วยตัวเอง เท่าไหร่ก็ได้ และใช้ไปกับอะไรก็ได้

โดยที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่งเกรงใจใคร การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงินคนอื่น

มันจะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลง นานวันเข้าเราจะเลิ กภูมิใจในตัวเอง

จนท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปเลยพอมารู้ตัวอีกที

เราก็จำไม่ได้ แล้วว่าเราเคยเป็นใคร.. เราเคยมีคุณค่าอย่ างไร..

ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเอง มันเป็นแบบไหน..เราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง..

เราเคยได้รับน้ำเสียงชื่นชม จากคนรอบข้างยังไง เราเคยยิ่งใหญ่..

เราเคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหน. เราลืมไปหมด เพราะเราเคยชินไปแล้ว

กับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น. ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง

อย่ ายอมให้ใครมาเลี้ยงคุณอย่ าให้สังคมมองข้ามคุณค่า ในตัวของเราไป

อย่ าทำให้ตัวเอง หมดความน่าเคารพและอย่ าหมด ความเคารพในตัวเองคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนๆ นั้น..

คนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

และส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้กับผู้อื่น..

ทำให้ตัวเราและ คนรอบข้างมีความสุขและ คุ้มค่าอย่ างที่สุดที่ได้เกิดมาได้รู้จัก

และได้ใช้ชีวิตร่วมกันจงจำไว้  เป็นผู้หญิง “หยุดสวยได้” แต่  “อย่ าหยุดทำงาน”

ใช้เวล าอย่ างคุ้มค่า เธอจะใช้ทุกนาทีอย่ างคุ้มค่า ไม่มีหรอ กที่จะมานั่งไ ถเ ฟ ซบุ๊ ก

หรือจับกลุ่มเ ม้ าท์กับเพื่อนวันละเป็นชั่ วโมง ๆ เธอจะวางแผนการทำงานทุกครั้ง

และตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะย าว

แต่จะใช้เวล าทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไปให้เวล ากับครอบครัว หรือไปทำอย่ างอื่นที่มีป ร ะ โ ย ช น์

 

ขอบคุณ : P a l m – N i c h a p h a t