ใครที่ใจเป็นคนร้อนบ่อยๆ สละเวลาอ่านเพียง 1 นาที ชีวิตสงบ อยู่เป็น ความสุขเกิดแท้นั้นอยู่ที่ใจ

มีหลวงพ่อรูปหนึ่งได้ปลูกกล้วยไม้ไว้ในกระถางใบเล็กๆ ท่านได้ปลูกด้วยความทะนุถนอม

จนกล้วยไม้ก็เริ่มเติบโต ไม่นานนักก็ออก ด อ ก

มาให้ชื่นชมความสวยงาม ด อ ก กล้วยไม้ช่างงดงามมากยิ่งนัก

มีอยู่ครั้งหนึ่ง.. หลวงพ่อจะต้องออกไปทำธุระต่างจังหวัดหลายวัน

จึงได้ฝากไว้ให้กับเณรดูแลเณรก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่ างดี ยิ่งผ่านไปนานวัน

กล้วยไม้ก็ยิ่งออก ด อ ก งดงามมากขึ้นเรื่อยๆ

วันหนึ่งเณรได้อ อ กไปทำธุระ ก่อนที่จะออกไป

ได้นำกระถางต้นไม้ไปวางต ากแดดไว้ริมหน้าต่างเพื่อรับแดด

หลังจากนั้นไม่นานก็เกิ ดพายุอย่างไม่ทันคาดคิด

ทำให้พัดกระถ างตกมาที่พื้นแ ต กกระจาย กล้วยไม้ก็หั ก

เมื่อเณรกลับมา ก็ตกใจและเสี ยใจเป็นอย่างมาก เกรงว่าจะถูกหลวงพ่อตำห นิ

อีกด้วย ผ่านไปไม่กี่วันหลวงพ่อก็กลับมา

เณรก็ได้เล่าตามความจริง เตรียมตัวเตรียมใจที่จะถูกหลวงพ่อดุ

แต่หลวงพ่อกลับไม่ได้ว่าอะไรเลย สักนิดทำให้เณรเป็นกังวลใจเป็นอย่างมาก

และ ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะไม่โก ร ธ เขา เพราะหลวงพ่อรักกล้วยไม้กระถางนี้มากๆ

หลวงพ่อได้แต่ยิ้มและได้กล่าวว่า..

ข้าปลูกกล้วยไม้ไว้ชื่นชม ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อเอาไว้โ ก ร ธ ใครนะ คำง่ายๆ สั้นๆ

แต่ลึกซึ้งและกินใจเป็นอย่างมาก เป็นสัจธรรมสอนเณรให้รู้จักคำว่า

“ปล่อยวาง” ได้เป็นอย่างดี คนเราทำงาน ผิ ด พล าด

อะไรนิดหน่อย บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องโ ก ร ธกันก็ได้

บางครั้ง ชีวิตคู่ผิ ด พล าดกันได้ บางเรื่องหากไม่ใช่เรื่องใหญ่ ยอมได้ก็ยอม

ไม่ต้องไปโ ก ร ธกัน สิ่งใดที่ทำไป แล้วเอากลับคืนมาไม่ได้

ก็ไม่ต้องไปคิดโ ท ษใครหรือว่าเสี ยใจ ตอนมีจะต้องใส่ใจให้มาก

ตอนเสี ยไปให้ปลงใจ อย่าได้ติดค้างใครก็พอแล้ว

ไม่โ ก ร ธไม่เคี ย ด ใจเย็นได้ สุขที่แท้นั้นอยู่ที่ใจ..ใจที่ลดละ ไม่ใช่ใจที่คิดจะเอา

 

ขอขอบคุณ : b i t c o r e t e c h