จริงไหม..ที่ว่า 6 สาเหตุที่คนเก่งๆ อยู่ไม่ได้..จนต้องลาออก คนเก่งแต่อยู่เพราะ..

ทำงานเก่ง แต่ดันไปอยู่ผิดที่ ไปยืนผิ ด ทาง ก็อาจถูกขวางชีวิตจึงไม่เจริญได้แต่ยังไงซะ คนเก่งๆ นั้นหาง านใหม่ไม่ย ากหรอก

เพราะคนมีความสามารถ ย่อมเป็นที่ต้องการอยู่แล้วแต่อะไรกันนะ คือสาเหตุ ที่ทำให้คนเก่งๆ ต้องพากันออก

1. เงินน้อย

จะว่ามันคือเหตุผลหลักๆ เลยก็ว่าได้ เพราะเงินเดือนเป็นแร งจูงใจ ที่ทำให้พนักงานมีกำลังใจทำงานถ้าบริษัทไหน

จ่ายเงินเดือนน้อย มันก็จะไม่คุ้มกับหลายสิ่งที่ต้องเสี ยใช่ไหมล่ะ ถ้ามีที่ใหม่ให้เงินเดือนมากกว่าสวั สดิก ารที่ดีกว่า อย่างไรซะ พวกเขาก็ไปแน่นอน เชื่อสิ!

3. ทำงานหนัก เกินที่จะรับไหว

เพราะบางคนทำงานเก่ง แต่โดนเพื่อนที่ทำงาน เอาเปรี ยบ เจ้านายสั่งงานหนัก ไม่กระจายงานให้คนอื่นช่วย แบบนี้ใครจะไปทนล่ะ

เพราะมันคงไม่คุ้มค่าหรอกถ้าต้องถูกคนอื่นเอาเปรียบ ทำงานเก่งก็ต้องได้เงินเดือนที่เหมาะ ได้งานเยอะกว่าคนอื่น

ก็ควรมีค่าตอบแทนพิเศ ษให้ แต่หากยังได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่งานกลับเพิ่มมากขึ้นจะอยู่ไปทำไม โบกมือลาดีกว่า!

4. ไม่เติบโต สำหรับสายงานที่ทำ

การทำงานน ใครๆ ก็หวังการเติบโตกันทั้งนั้นใครจะทนอยู่ กับชีวิตที่มันจำเจ เงินเดือนไม่ขึ้น ย่ำอยู่แต่ที่เดิมงี้

อะไรก็ไม่ก้าวหน้าทุกคนก็ต้องหาอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นอยู่แล้วแต่หากทำงานแล้วชีวิตมันไม่ไปไหน

ออกไปอยู่ที่อื่น มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะ

5. หัวหน้า บริหารงาน ห่ ว ย

หัวหน้าบางคนไม่เข้าใจลูกน้อง ว่าลูกน้องเหมาะกับงานแบบไหนกลับจ่ายงาน ที่ไม่ถนัดให้ทำใช้งานไม่ตรงตำแหน่ง

ทั้งที่ได้เงินเดือนเท่ากัน ทีนี้หลายคนเลยตัดสินใจออกบริษัทจึงต้องเสี ยคนเก่งๆ ไป

6. สวั ส ดิ ก าร ไม่ตอบโจทย์

บางที่ก็ไม่มีอะไรเลย มีแต่เงินเดือนเพียวๆ ต้องทนทำงานแบบฝืดๆ ยิ่งทำยิ่งจนยิ่งแ ย่ไปกันใหญ่แต่พอหันมามองดูที่อื่นเขามีทั้งค่าค อม

เบี้ ยขยันโอที โบนั ส กองทุ น เที่ยวประจำปี ฯลฯก็ไม่แปลกเลยนะที่เขาจะออกจากที่ ห่ ว ยๆ เพื่อไปอยู่กับองค์กรอื่น หรือบริษัทอื่น

ที่ทำให้ชีวิตเขา ดีขึ้น เพราะใครๆ ก็อย ากมีชีวิตดี

7. การทำงานไม่ ตอบโจทย์

เพราะแม้ จะทำงานเก่งแต่หากมันขัดกับไ ลฟ์ สไตล์ ยิ่งอยู่แล้วมันยิ่งอึดอัด ไม่มีความสุขกับงานที่ทำ เพราะงั้น เมื่ออย าก รั ก ษ า

คนเก่งไว้ทางบริษัทก็ต้องรู้จักปรับตัวบ้างสิดูอย่างบริษัทชั้น นำในต่างประเท ศในยุคสมัยนี้

พวกเขาไม่เน้นกำหนดเวลา เข้า ออก งานแล้วนะ ทั้งยัง ยังลดชั่ วโมงทำงานลง

ก็เพราะเขาเห็นว่าคุณภาพของ ผลงานมันสำคัญแค่ไหน

สังคมทุกวันนี้ คนสนใจเรื่องของคุณมีมาก แต่คนที่ใส่ใจคุณมีน้อย คนที่คอยเหยี ยบคุณมีมาก

แต่คนที่คอยฉุดคุณมีน้อย คนที่หัวเราะเป็นเพื่อนคุณมีมาก แต่คนที่ป ล อ บใจคุณมีน้อย ถนอมคนส่วนน้อยในชีวิตให้จงดี

 

ขอขอบคุณ : t a m n a n n a