เริ่มต้นได้ไม่ยๅก นับจากวันนี้ ชีวิตที่เหลือจะมีเงินใช้

เพราะอะไร คนที่มีเงินเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเงินใช้อย่าง ไม่ขั ดสนเลย เขาทำยังไงนั่นอาจเพราะเขามี

การจัดการกับเงินของเขาได้ดีไง แล้วเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจ การเงินของเรานั้นดีขึ้น เรามาดูกัน

ซื้อของที่คุณภาพ มิใช่ราคา

หลายคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสั ยชอบซื้อของแล้วดูที่ราคาจากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติ ก ร ร มของตัวเองใหม่นะ

ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี ก่อนที่จะซื้อนอกจากจะดูที่ราคาแล้วควรดูที่คุณภาพด้วยนะ

ฉะนั้น การที่จะซื้อของ แล้วได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะย าวเราจะได้ใช้ของ

อย่างคุ้มค่า และไม่ต้องเสี ยเงินซื้อบ่อยๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน

ก่อนจะซื้อของบางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิด มันย่อมคุ้มค่ากว่า ฉะนั้น

ไม่ควรมองที่เรื่องของราคาอย่างเดียว ควรดูที่คุณภาพด้วย จะดีที่สุด

และต้องรู้จักจำกัดการใช้เงินของตนเอง ในแต่ละวันด้วยนะ

งดช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

ส่วนหนึ่งเลย เพราะเงินส่วนใหญ่ ที่เราบอกว่าเก็บ ไม่ได้ใช้จนหมดตลอดนั้น

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือคือการใช้จ่ายที่เกินตัว

ไม่ว่าจะเป็น ขนมกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ซื้อมาเพียงเพราะชอบที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้

แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอมีเหตุมีผล

ลคิดไ ต ร่ ต ร อ งให้ดี แรกๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชิน

ถ้าทำได้ ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือยมากหากลดไปได้

คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้น

ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้กับตัวเอง

เรื่องพวกนี้ คือพื้นฐานในการออมเงิน ที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง

สิ่งที่ต้องทำให้ คือเริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองนี่แหละต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว

ให้เพื่อนๆ นั้น ใส่รายการต่างๆ ที่ได้ใช้ ในบัญชี รายรับราย รายจ่ายของเราไงจะได้รู้ว่า

อันไหนที่เรา จ่ายไปบ้าง และจ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเราที่เราได้รับมาเท่าไหร่

หลังจากนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่

เพราะเหล่านี้ จะส่งผลดีให้เรานั้น รู้จักประมาณตนความประหยัดได้

 

ขอขอบคุณ : k o o c h e e w i t